Hoppa till innehåll

Unilever i Indien öppnar publikt center för hygien och sanitet

Publiceras:

Estimerad lästid: 4 minuter

Unilevers projekt för hälsa och välbefinnande har hjälpt fler än 125 miljoner människor

Mumbai, November 19, 2016 – Hindustan Unilever Limited (HUL) öppnar sitt första publika center för rent vatten, hygien- och sanitet i Azad Nagar, Ghatkopar, ett av Mumbais största slumoråden. Unilevers globala CEO Paul Polman tillsammans med Unilevers Hindustans verkställande direktör Sanjiv Metha närvarade vid invigningen av centret som fick namnet ”Suvidha”.

Suvidha har som syfte att på ett hållbart vis tillgodose de invånare som har en låg inkomst och som på grund av bristande infrastruktur inte har tillgång till rent vatten, rena toaletter och sanitet. Centret tillhandahåller vattentoaletter, tvättställ, tvål, rena duschar, rent dricksvatten samt tvättmaskiner till en låg kostnad. Suvidha kommer kunna ta emot fler än 1500 personer som bor i området.

Unilevers CEO Paul Polman säger “Det finns ett akut behov av innovativa lösningar med perspektivet att bemöta de utmaningar den snabba urbaniseringen skapar, särskilt för samhällets svagare grupper. Suvidha är ett unikt samhällsinitiativ som syftar till att möta den stora utmaningen att tillhandahålla enkla och kostnadseffektiva möjligheter som att skapa tillgång till hygien- och sanitetsanläggningar på ett kvalitativt och hållbart sätt. Centret skulle inte ha varit möjligt att öppna utan stöd från Pratha Samajik Sanstha, den övergripande kommunledningen för Mumbai tillsammans med de lokala aktörerna.”

Suvidha betyder anläggning på hindi, Baserat på principen för en cirkulär ekonomi, så tillhandahåller anläggningen rent vatten för handtvätt, rena duschar, rent dricksvatten och klädestvätt, det spillvatten som härleds från de här aktiviteterna kan sedan användas till att spola toaletter, vilket beräknas spara 10 miljoner liter vatten varje år.

Det här projektet är ännu en del i Unilevers hållbarhetsplan och vårt ambitiösa mål att hjälpa 25 miljoner människor få tillgång till en förbättrad hygien genom att lyfta värdet av att använda och öka tillgången på rena toaletter.

Till idag har vårt arbete, Domestos Toilet Academies, i samarbete med hälsoorganisationen PSI samt Bill & Melinda Gates Foundation, som har hjälpt till att bygga fler än 70 000 toaletter för hushåll på landsbygden som har en räckvidd för fler än 350 000 personer i Bihar i Indien.

Domestos driver också ett program som hjälper till att installera och underhålla fungerande och hygieniska toaletter i skolor. Till idag har vi lyckats nå tusentals studenter och antalet ökar fortfarande.

Förra året initierade Unilever Hindustan “The Clean Habits Clean India” ett projekt i linje med Government of India’s “Clean India Mission” för att främja en bra hygien- och hälsorutin. “The Clean Habits Clean India” innebär information genom att upplysa om tre enkla vanor – tvätta händerna fem gånger per dag, använda toaletter för fekalier och följa rutiner för rent dricksvatten.

Det här projektet förstärker återigen Unilevers hållbarhetsplan och sedan år 2010 har vi lyckats hjälpa 125 miljoner människor i Indien att få tillgång till en förbättrad hygien genom att lyfta värdet av att använda och öka tillgången på rena toaletter och anamma rutiner vid handtvätt. Via vår vattenrenare Pureit har lyckats ge 70 miljarder liter rent dricksvatten.

Om Hindustan Unilever Limited

Hindustan Unilever Limited (HUL) är Indiens största snabbrörliga konsumentvaruföretag som med sina produkter finns i nio av tio hushåll i Indien. Unilever arbetar för att skapa en bättre framtid varje dag.

Mediakontakt:

Email: mediacentre.hul@unilever.com

Telefon: Prasad Pradhan - 022 39832429, R Rammohan - 022 39832413

Till redaktionen

Suvidha centrum har lanserats på försöksbasis i syfte att uppmärksamma och att hitta lösningar på frågor om dålig hygien, brist på rent dricksvatten och dålig sanitet i stadsområden.

Med en befolkning på 1,3 miljarder står Indien inför enorma urbaniseringstryck. Befolkning o slumområden har mer än fördubblats på tio år, från 43 miljoner under 2001 till 93.000.000 under 2011. Antalet invånare i de här områdena väntas växa med 5% per år, det innebär nära två miljoner människor varje år. Med denna tillväxt kommer därmed också stora utmaningar för samhället att kunna bygga infrastruktur för vatten, sanitet och hygien. Att möta dessa grundläggande behov är avgörande för att lyfta människor ur fattigdom och rädda liv.

Tillbaka till sidans topp