Hoppa till innehåll

Vår hållbarhetsresa: hur långt har vi kommit?

Publiceras:

Estimerad lästid: 3 minuter

Vår årliga hållbarhetsrapport visar på tillväxt och allmänna framsteg.

Shakthi woman with child in India

Vår årliga hållbarhetsrapport visar på tillväxt och allmänna framsteg och uppmanar till gemensamma åtgärder för en ljusare framtid.

Vår senaste framstegsrapport visar att vi når goda resultat i förhållande till de flesta av de ambitiöst ställda målen i Unilevers Sustainable Living Plan (USLP) – och uppmanar till fler gemensamma åtgärder för att hantera de största utmaningarna som näringslivet och världen står inför.

Starka hållbarhetsresultat kopplade till tillväxt

"Mobilising Collective Action", Unilevers Sustainable Living Plan: sammanfattning av framsteg 2015, rapporterar hur vi ligger till i förhållande till de ambitiösa mål vi har ställt upp när vi integrerade USLP i vår affärsmodell 2010.

Den lyfter fram de sätt som vi tror att USLP är värdskapande för vårt företag liksom för samhället och miljön, genom att vara en drivkraft för tillväxt, sänka kostnader, minska riskerna och bygga förtroende. Sustainable Living Brands som Knorr, Dove, Via ”Dirt is Good”, Lipton och Hellmann's, vilka alla tillverkar produkter direkt kopplade till ett hållbart syfte och som bidrar till USLP-målen, svarade för nästan hälften av Unilevers tillväxt 2015. Inte nog med det, de växte även snabbare än resten av företaget.

På rätt väg men vi står för stora utmaningar

Rapporten visade starka resultat i förhållande till hållbarhetsmålen inom vår direkta kontroll. Vi har hjälpt över 480 miljoner människor att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande och förbättrat villkoren för människors uppehälle genom anställning, utbildning och främjandet av mänskliga rättigheter.

Vi har också minskat vår verksamhets miljöpåverkan. 2015, jämfört med 2008, hade Unilevers fabriker minskat mängden totalt avfall som skickas för deponering med 97 %, sänkt de energirelaterade koldioxidutsläppen med 39 % och minskat vattenmängden per produktionston med 37 %.

Men att minska den miljöpåverkan som uppstår vid konsumentanvändningen av våra produkter när de har lämnat våra fabriker har visat sig vara svårt. Även om avfallet kopplat till konsumenternas kassering av våra produkter har minskat med 29 % sedan 2010, har vattenförbrukningen kopplad till konsumenternas användning av våra produkter bara minskat med runt 1 % och växthusgasavtrycket kopplat till konsumenternas användning har vuxit med 6 %.

Enorma möjligheter finns för dem som vill vidta åtgärder

Vi inför innovativa strategier för att komma till rätta med dessa problem. Men att ändra konsumenternas beteende parallellt med att hantera bredare utmaningar som klimatförändring och ökade klyftor kräver akuta gemensamma åtgärder på global nivå . Vi samarbetar med värdssamfundet för att bygga vidare på framstegen som uppnåddes 2015 genom FN:s mål för en hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) och Parisavtalet om klimatförändring.

Samtidigt som Unilevers koncernchef Paul Polman beskrev 2015 som ett "fantastiskt år för mänskligheten och planeten", konstaterade han att hållbara affärsmodeller förblir inte bara relevanta utan nödvändiga.

Han sa: "ULSP, som nu är inne på sitt sjätte år, bevisar att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan verksamhet och hållbarhet. ULSP hjälper oss även att sänka våra kostnader, driva på innovation och rekrytera och behålla de bästa kompetenserna." "Faktum är att enorma möjligheter finns för dem som är villiga att vidta åtgärder." Det finns inga affärsmässiga argument för att tolerera fattigdom och klimatförändringar som löper amok."

Vi har alla en roll att spela när det gäller att skapa en ljusare framtid. Vilken är din?

Tillbaka till sidans topp