Hoppa till innehåll

100% återvinningsbara plastförpackningar för Unilever senast år 2025

Publiceras:

Estimerad lästid: 5 minuter

Bjuder in hela branschen FMCG för gemensamma insatser

London/Rotterdam, 14 januari 2017

Unilever åtar sig att senast år 2025 enbart använda plastförpackningar som är fullt återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara. Detta kan också ses som en uppmaning till hela industrin inom snabbrörliga konsumentvaror att påskynda utvecklingen mot en kretsloppsekonomi.

Enligt Ellen MacArthur Foundation (EMF), hittar endast 14% av den globala förbrukningen av plastförpackningar sin väg till återvinningsanläggningar, medan 40% hamnar i deponi och en tredjedel i känsliga ekosystem. År 2050 beräknas det vara mer plast än fisk i världshaven.

I detta instämmer också William McDonough, expert inom arkitekt-och cirkulärekonomi, som anser att behovet av att omvandla och återanvända förpackningar är en av de stora miljöutmaningarna i vår tid - liknande den omställning till förnybar energi som utvecklats för att ta itu med klimatförändringarna.

Plastförpackningar behöver behandlas som ett värdefullt material och förvaltas effektivt. Det är en viktig prioritering för att uppnå FNs hållbarhetsmål (nr 12 hållbar konsumtion och produktion) och därigenom flytta bort från en ”slit- och släng konsumtion” till en syn som är helt cirkulär.

Unilever lovar förändring och minskat flöde av plastförpackningar genom:

  • Kontrollera att våra plastförpackningar är utformade för att kunna återanvändas, återvinnas eller komposteras till år 2025
  • Förnya medlemskapet i Ellen MacArthur Foundation under ytterligare tre år samt godkänna och stödja deras ”New Plastics Economy” initiativ. Som ett led av detta kommer ett offentliggörande av en övergripande "palett" av plastmaterial som används i respektive förpackning fram till år 2020. Detta för att bidra till att skapa en standard för plast inom branschen som helhet.
  • Investera i validerad data och tekniska metoder för att återvinna flerskiktsplast, som vid kusterna utgör en stor risk att läcka ut i världshaven. Tanken är att dela information och inspirera hela branschen.

Unilever har redan åtagit sig att reducera den totala förpackningsvikten med en tredjedel till fram till år 2020 samt öka användningen av återanvänd plast med minst 25% mellan åren 2015 – 2025. Båda målen har sin grund i Unilever Sustainable Living Plan och redan 2015 nådde Unilever sitt åtagande att skicka noll procent icke-farligt avfall till deponi från sin tillverkning.

Paul Polman, Unilever CEO, säger: “Våra plastförpackningar spelar en kritisk roll att göra våra produkter tilltalande, säkra och tillgängliga för våra konsumenter. Ändå är det uppenbart att om vi vill fortsätta dra nytta av detta mångsidiga material, måste vi göra mycket mer i branschen för att säkerställa att plast hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt också efter konsumentanvändningen.

För att möta utmaningen kring plastavfall i haven måste vi arbeta med systemlösningar - de lösningar som förhindrar att plast hamnar in våra vattendrag. Vi hoppas att våra initiativ inspirerar andra i branschen att göra framsteg, se till att alla plastförpackningar är helt återvinningsbara och sedan också återvinns.

Vi behöver samarbeta med regeringar och andra intressenter för att stödja utveckling och expansion av infrastrukturen för insamling- och återvinning som är avgörande för övergången till en kretsloppsekonomi. Vi vill att alla branschens plastförpackningar skall vara helt cirkulära år 2030."

Ellen MacArthur säger: genom att sätta upp ambitiösa mål för en kretsloppsekonomi för plastförpackningar bidrar Unilever till en tydlig systemförändring och skickar starka signaler till hela branschen för snabbrörliga konsumentvaror. Kombinationen av design, mätmetoder och återanvändbara material demonstrerar tydligt den breda förändringsprocess som krävs för att ställa om till ”New Plastics Economy” i verkligheten.

Att optimera användningen av plastförpackningar är vid en så kritisk tidpunkt att vi alla medborgare, företag och myndigheter, leverantörer, producenter, butiker, kunder och konsumenter – nu behöver arbetar tillsammans för att skapa och implementera värderingar och mål som skapar värde för kommande generationer.

Ytterligare en del av Unilevers åtagande är att vi säkerställer senast år 2025, att det är tekniskt möjligt att all plast vi använder går att återanvända eller återvinna och att vi har evidensbaserade underlag att det är kommersiellt gångbart för plastproducenter att återvinna materialet.

Media Contact

Caroline Boin (caroline.boin@unilever.com / +44 7917 214 712)

Om Unilever:

Unilever är en av världens ledande leverantörer av mat-, hem- och hygienprodukter med försäljning i över 190 länder och når cirka 2 miljarder konsumenter varje dag. Företaget har 169 000 anställda och omsatte 53,3 miljarder euro under 2015. Över hälften (58%) av bolagets verksamhet har påverkan i utvecklingsländer och på tillväxtmarknader. Unilever har över 400 varumärken som finns i hem runt om i hela världen, till exempel Via, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, GB, Ben & Jerry’s, Milda, Flora, Magnum och Axe.

  • Hjälpa över en miljard människor att kunna vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Halvera våra produkters inverkan på miljön senast 2030
  • Förbättra försörjningsförmågan för miljontals människor senast år 2020.

Unilever rankades som nummer ett inom sin bransch under 2015 i Dow Jones Sustainability Index. I FTSE4Good Index fick företaget högsta miljöbetyg (5 av 5). 2015 toppade listan över Corporate Sustainability Leaders i Globescan/ SustainAbilitys årliga undersökning för fjärde året i rad och under 2016 rankades företaget som det mest hållbara mat- och dryckesföretaget i Oxfams undersökning Behind the Brands Scorecard för andra året i följd.

Unilever finns med i Linkedins Top 3 över de mest eftertraktade arbetsgivarna.

För mer information om Unilever och dess varumärken, besök www.unilever.com. Mer information om USLP finns här: www.unilever.com/sustainable-living/

Tillbaka till sidans topp