Hoppa till innehåll

Ny banbrytande teknologi återvinner plastavfall

Publiceras:

Estimerad lästid: 5 minuter

  • Hundratals miljarder plastförpackningar slängs varje år runt om i världen
  • Unilever har utvecklat en banbrytande teknologi att återvinna plastförpackningar
  • Den cirkulära ekonomin i realiteten: förpackningarna kommer återvinnas till ny plast och återgå i tillverkningen
  • Idag återvinns enbart 14 % av världens plastförpackningar
  • Unilevers mål är att 100% av våra plastförpackningar återvinns, återanvänds eller är komposterbara senast år 2025.

London/Rotterdam, 11 Maj 2017 – Unilever offentliggjorde idag sin nya banbrytande teknologi som ska återvinna plastförpackningar. Den nya teknologin som utvecklats kallas CreaSolv® Process, och har tagits fram vid Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV i Tyskland och inspirerats av samma process som används för att återvinna TV apparater.

Miljarder av engångsförpackningar säljs varje år, särskilt i uttvecklings- och tillväxtmarknader. Engångsförpackningar är resurseffektiva och ger möjlighet för konsumenter med lägre inkomster att handla produkter som annars hade blivit för dyra. Men utan tillförlitliga återvinningssystem så hamnar engångsförpackningar i deponi eller i sopberg. Som en del av Unilevers hållbarhetsplan har Unilever under en lång tid beslutsamt arbetat att hitta ett bättre alternativ än att slänga plastförpackningar bland soporna.

CreaSolv® Process teknologin har tagits fram och anpassats från en metod som annars används för att separera bromerade flamskyddsmedel från elektriska avfall och elektronisk utrustning av plast. Under processen så återvinns plasten i förpackningarna och den kan då återvinnas till nya förpackningar som Unilever tillverkar – och på så vis skapas ett fullskaligt cirkulär-ekonomiskt angreppssätt.

David Blanchard, Chief R&D Officer kommenterar följande:

”Miljarder av förpackningar över världen används en gång för att sedan kastas, och hamnar i sopberg, i våra vattendrag och slutligen i haven. I början av året lovade vi att hjälpa till att hitta en lösning och utveckla en ny återvinningsteknologi. Vår intention är att denna teknik ska vara allmän och därmed öka skalbarheten tillsammans med våra partners i industrin så även andra – inklusive våra konkurrenter – kan använda den.

Det finns en tydlig affärsplan för att utveckla detta. Vi vet att globalt så uppgår kostnaden varje år till $80-120bn för att vi misslyckas återvinna plast på ett korrekt sätt. Att hitta en lösning är därför en stor möjlighet. Vi är övertygade om att vår målsättning att nå 100 % återvinningsbara, återanvända eller komposterbara förpackningar kommer att skapa tillväxt på lång sikt.”

Unilever kommer starta ett pilotförsök i Indonesien senare i år för att testa den långsiktiga kommersiella tillförlitligheten i teknologin. Indonesien är ett land där det är kritiskt att möta avfallsproblematiken då de producerar 64m ton varav 1,3m ton hamnar i havet varje år. 1

För att möta industrins utmaning kring avfall från engångsförpackningar, så påbörjar Unilever arbetet att skapa ett hållbart system genom att starta avfallscentraler och kanaler så de kan återvinnas. För närvarande testar Unilever systemet tillsammans med lokala avfallscentraler, regeringar och detaljhandlare. Samtidigt söker man efter avfallshämtare i syfte att integrera dem i den vardagliga ekonomin och långsiktigt förse dem med inkomster, som i sin tur generar ytterligare tillväxt.

Detta offentliggörande är en del av Unilevers åtagande att försäkra sig att alla plastförpackningar man använder är återanvända, återvunna eller komposterbara senast år 2025. Unilever har redan åtagit sig att minska förpackningsvikten med 1/3 senast 2020 och öka andelen återvunnen plast i sina förpackningar med 25% fram till 2025.

Dr. Mäurer, Head of Plastic Recycling vid Fraunhofer IVV säger:

“Genom detta innovativa pilot-projekt kan vi för första gången återvinna värdefull plast från använda konsumentförpackningar. Vårt syfte är att bevisa att både ekonomiska- och miljömässiga fördelar går att generera från CreaSolv® Process. Våra beräkningar indikerar att vi kan återskapa 6 kilo polymer (plast) med samma energiåtgång som att producera ett kilo jungfruplast.”

Medan denna nya teknologi kan ses som ett stort kliv framåt så är plastavfall en komplex utmaning som kommer kräva kontinuerliga tekniska innovationer, design, leverera modeller och material för att skapa en fullskalig cirkulär ekonomi för plast. Unilever kommer fortsätta sitt arbete med Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy initiative och fortsätta leta efter ytterligare lösningar.

Mediakontakt:

Unilever Media Relations Rotterdam, mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Unilever Media Relations London, press-office.london@unilever.com

Till redaktionen:

Konsumenter över världen förväntas under 2017 förbruka upp till 27.4 miljoner ton förpackningar till ett värde av 229 miljarder dollar (konsument + industri). Fram till år 2022 beräknas förbrukningen uppgå 33,5 miljoner ton en ökning med +4,1% årligen och generera ett värde på drygt 282 miljarder dollar enligt ‘The Future of Flexible Packaging to 2022’.

Om Unilever:

Unilever är en av världens ledande leverantörer av mat-, hem- och hygienprodukter med försäljning i över 190 länder och når cirka 2,5 miljarder konsumenter varje dag. Företaget har 169 000 anställda och omsatte 52,7 miljarder euro under 2016. Över hälften (57%) av bolagets verksamhet har påverkan i utvecklingsländer och på tillväxtmarknader. Unilever har över 400 varumärken som finns i hem runt om i hela världen, till exempel Via, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, GB, Ben & Jerry’s, Milda, Flora, Magnum och Axe.

Unilevers Sustainable Living Plan (USLP) har som mål att:

  • Hjälpa över en miljard människor att kunna vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Halvera våra produkters inverkan på miljön senast 2030
  • Förbättra försörjningsförmågan för miljontals människor senast år 2020.

Unilever rankades som nummer ett inom sin bransch under 2016 i Dow Jones Sustainability Index och under 2016 rankades företaget som det mest hållbara mat- och dryckesföretaget i Oxfams undersökning ”Behind the Brands Scorecard” för andra året i följd.

För mer information om Unilever och dess varumärken, besök www.unilever.com. Mer information om USLP finns här: www.unilever.com/sustainable-living/

Info Fraunhofer Institute

The Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV utvecklar säkra, effektiva och lättanvända förpackningar för livsmedel. Vi prioriterar en resurseffektiv användning av råmaterial och strävar efter att minimera miljöpåverkan. I takt med utvecklingen av plaståtervinning Fraunhofer IVV återskapar vi material med hög renhet från komplexa blandningar av avfallsmaterial, t.ex. från förpackningar, byggavfall samt uttjänta fordon samt avfall från elektronisk utrustning.

Utöver livsmedels- och förpackningsindustrin drar även sektorer inom kemisk industri, läkemedels- och kosmetikaindustrin och jordbruksindustrin nytta av kompetensen och tekniken.

För mer info om Fraunhofer IVV besök www.ivv.fraunhofer.de

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH.

Tillbaka till sidans topp