Hoppa till innehåll

Unilevers varumärken skapar högre tillväxt med hållbarhet

Publiceras:

Estimerad lästid: 3 minuter

Unilevers hållbarhets varumärken växer 50% snabbare än den övriga verksamheten Genererade mer än 60% av Unilevers tillväxt 2016 18 hållbarhetsvarumärken placerade sig bland top 40 av Unilevers varumärken Stark efterfrågan från konsumenter driver varumärken med hållbarhet

London/Rotterdam – Unilever presenterade idag resultaten för det sjätte året, sedan företaget implementerade sin omfattande hållbarhetsplan, som tydligt visar på stora framsteg för sina hållbarhetsvarumärken vilka skapar både värde och tillväxt för verksamheten.

Många följer Unilevers ambitiösa arbete att bygga varumärken med syfte och hållbarhet, och Unilevers hållbarhets varumärken generar över 60% av företagets totala tillväxt. En ökning med 46% jämfört föregående år och som också växer 50% snabbare än övriga verksamheten 2016.

Samtliga Unilevers varumärken är på en resa att minska sin negativa miljöinverkan men samtidigt öka sin sociala positiva påverkan. Våra hållbarhetsvarumärken är de som ligger längst fram – de kombinerar ett starkt miljövänligt och socialt syfte, med produkter som bidrar till att uppfylla målen i Unilevers hållbarhetsplan.

Resultaten för det sjätte årets framsteg, presenterades idag för ledare inom industrin, myndigheter och akademiska företrädare vid Unilevers huvudkontor i London.

Unilevers varumärken som Domestos, Ben & Jerry’s, Hellman’s och Dove fortsätter visa vägen för hur hållbara varumärken blir en del av vardagen genom att uppvisa högre tillväxt än genomsnittet med tvåsiffriga försäljningsökningar. Tätt därefter följer varumärken som Axe, Lipton och Via.

Paul Polman, Unilever CEO, säger “Vi visar på stora framsteg, resultaten pekar på att hållbarhet är bra för verksamheten, med allt tydligare evidens att våra ”Hållbarhetsvarumärken” presterar bättre.

Utan tvekan så gör Unilevers hållbarhetsplan oss mer konkurrensmässiga och hjälper oss att bygga varumärken och driva innovation, stärker vår leverantörskedja och minskar risker, sänker kostnader, och skapar förtroende för våra affärer. Det skapar förutsättningar för Unilever att positivt bidra till samhället och våra många konsumenter, som i sin tur skapar värde för aktieägarna.

“Genom att fortsätta arbeta tillsammans med andra, hoppas vi kunna mobilisera en ny typ av tillväxt, som anpassas i linje med de ekonomiska möjligheter som FNs hållbarhetsmål innebär”.

Som ett led i arbetet att öka takten i åtagandet rörande hållbarhet, genomförde Unilever en konsument undersökning för att bättre förstå de drivkrafter som styr konsumenters köpvanor och beteende. Forskningen visade att över hälften av alla konsumenter redan köper eller vill köpa hållbart. En av tre (33%) köper redan produkter med hållbarhet i åtanke, och ytterligare 21% gör det inte för närvarande, men vill.

En ny aktör till våra ”Sustainable Living”-varumärken är Sunlight som är en del av Unilevers globala Surf-varumärke. Sunlight har haft en stark påverkan i Sydafrika med sitt nya handtvättspulver, som använder den smidiga SmartFoam-tekniken för att lösas upp snabbare.

Sydafrika är ett land som ofta drabbas av översvämning. Kvinnorna där tvättar fortfarande majoriteten av tvätten för hand, och genom att använda den nya tekniken har de lyckats halvera de antal sköljningar som krävs för rengöring. Denna nya teknik har gjort en riktig skillnad genom att skapa mer tid för andra sysslor och genom att spara vatten - vilket gav oss en 2,6% ökning av marknadsandelar för 2016.

Vi är på rätt väg att uppnå de flesta av de 50 + mål som anges i Unilever Sustainable Living Plan. Årets rapport uppger att det har undvikit kostnader för över 700 miljoner Euro genom miljöeffektivitetsåtgärder i sina fabriker sedan 2008, varav avfallsprogrammet hade bidragit till kostnadsundantag på cirka 250 miljoner euro. Samtidigt har Unilever minskat riskexponeringen genom att öka användningen av förnybar energi på sina tillverkningsställen till 31,6% och fortsätter att införskaffa över 50% av sina jordbruksråvaror hållbart i slutet av 2016.

Unilever är starkt engagerat i att arbeta för omvandlingsförändringar genom hela värdekedjan och att vidareutveckla sin portfölj av hållbara varumärken på ett sätt som motsvarar konsumenternas behov. En detaljerad rapport om de framsteg som gjorts mot de mål som anges i Unilever Sustainable Living Plan och Unilevers strategi för omvandlingsförändringar finns online, se Sustainable Living Report på: unilever.com/sustainable-living.

Tillbaka till sidans topp