Hoppa till innehåll

Unilever vill att branschen ökar takten för minskat förpackningsavfall

Publiceras:

Estimerad lästid: 3 minuter

23 januari 2018, Unilever uppmanar idag att konsumentföretag att skynda på sina åtgärder att minska de växande berg av plast i våra världshav genom att skapa en cirkulär ekonomi för plastavfall.

Ett år efter att Unilever presenterade sitt branschledande löfte att 100 % av företagets plastförpackningar fullt ut ska kunna återanvändas, återvinnas eller komposteras senast år 2025, välkomnar CEO Paul Polman det faktum att 10 andra företag har valt att avge liknande löften [https://newplasticseconomy.org/news]. Han uppmanar fler företag att gå samma väg och att påskynda hela branschens ansvar att möjliggöra framsteg för den cirkulära ekonomin och då särskilt förhindra att plast hamnar i våra världshav och vattendrag.

Forskning från Ellen MacArthur Foundation (EMF) beräknar att en lastbil med plastavfall dumpas i våra hav 60 sekund vilket innebär att år 2050 kommer det finnas mer plast än fisk i våra hav (mätt i kg). I dagsläget lyckas vi enbart återvinna 14 % av den plast vi använder.

Polman säger: “Vi välkomnar det faktum att andra stora företag beslutar om egna mål att minska mängden plastavfall i världshaven. Men fortfarande behöver konsumentvarubranschen, gå mycket längre och agera mycket snabbare, för att möta utmaningen kring engångsförpackningar i plast; genom att vara ledande i övergången från en linjär ”slit och släng” konsumtion till en modell som genuint är cirkulär till sin design. ”

Unilever identifierar fyra nyckelåtgärder som branschen behöver genomföra för att skapa den systemförändring som krävs för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi:

  1. Företag behöver investera i innovationer som leder till modeller som favoriserar återanvändning.
  2. Många fler företag behöver ansluta sig till målet att återanvända, återvinna och använda 100 % komposterbara plastförpackningar senast 2025, samt att använda återvunnen plast i mycket högre utsträckning än idag.
  3. Skapa globala processer där man enas om gemensamma riktlinjer för vilka plastmaterial som marknaden använder och som är kompatibla till en kostnadseffektiv och återvinningsfrämjande infrastruktur.
  4. Företag behöver vara en drivande kraft för att hjälpa stater och beslutsfattare att förbättra strukturen för återvinning, samt implementera en utbredning av producentansvaret.

Polman tillägger: “Att möta problemen med plastavfall i världshaven är ett delat ansvar – alla parter i värdekedjan behöver samarbeta för att hitta effektiva lösningar. Hur som helst så råder ingen tvekan att återspelet från konsumentvarubranschen kommer vara både utmanande och kritiskt till i vilken hastighet förändringen sker. Vi är alla vid en kritisk punkt.”

Unilever har gjort goda framsteg att minska sitt avfall. Sedan 2010, har avfallet kopplat till produkter vi kan kontrollera över minskat med 28 % och förpackningsvikten har minskat med 15 %. Företaget har slutade 2015 att skicka icke riskavfall till deponi från sin tillverkningsenheter.

Vid sidan av löftet att 100 % av plastavfallet ska vara återanvänt, återvunnet och komposterbart senast 2025 så har Unilever vi åtagit sig att använda 25 % återvunnet material senast 2025 samt att presentera samtliga plastmaterial senast år 2020.

Under 2017 meddelande Unilever att man gjort goda framsteg i att identifiera tekniska lösningar för att återvinna komplexa engångsförpackningar via sin CreaSolv®-teknologi. Tekniken testas under 2018 vid ett pilotprojekt i Indonesien för att säkra sin kommersiella bärighet. Intentionen är att teknologin bakom CreaSolv® ska offentliggöras så att andra inom branschen ska kunna ta del av dess skalbarhet och använda den.

Mediaförfrågningar: vänligen kontakta Unilever Press Office press-office.london@unilever.com

alt. +44 20 7822 6719.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

Tillbaka till sidans topp