Hoppa till innehåll

Unilever Sverige Ändra plats


Unilever presenterar nya ambitiösa mål för en avfallsfri planet

Mer är 100 000 ton plastförpackningar ska konsumentföretaget Unilever eliminera senast 2025 och ska samtidigt återvinna och samla in mer plast än företaget säljer

Plastics in the sea

London/Rotterdam: Unilever ägare till varumärken som Dove, Ben & Jerry´s, Lipton och Via presenterar idag nya ambitiösa åtaganden för att reducera plastavfall och skapa en cirkulär plastekonomi.

Unilever bekräftar att fram till år 2025 har som mål att:

  • Halvera sin användning av jungfrulig plast, genom att reducera företagets plastanvändningen med över 100 000 ton samt accelerera användningen av återvunnen plast
  • Hjälpa till att samla in och återvinna mer plastförpackningar än företaget säljer.

Med det här åtagandet blir Unilever det första stora konsumentföretag att förbinda sig att minska plastanvändning i absoluta tal för alla sina varumärken. Unilever är redan på väga att uppfylla sina existerande åtaganden vilka innebär att samtliga plastförpackningar är återanvändbara, återvinningsbara och att minst 25% består av återvunnen plast fram till år 2025.

Alan Jope, Unilever CEO säger ”plast fyller sin funktion, men fyller ingen funktion i naturen. Vi kan endast eliminera plastavfall genom att agera snabbt och vidta radikala åtgärder på alla punkter i plastcykeln.

‘Vår startpunkt måste vara design, reducera plastvolymen samt försäkra oss om att vi i snabbare takt kan använda återvunna källor. Vi är också fast beslutna att alla våra plastförpackningar är återanvända, återvunna eller komposterbara.’

“Det kräver ett helt nytt tankesätt i förhållande till förpackningar och produkter. Det innebär att vi själva introducerar nya och innovativa förpackningsmaterial som går att expandera till nya affärsmodeller, som design för refill och återanvändning, i en utvecklingshastighet som saknar motstycke.”

Unilevers åtagande leder också till att företaget hjälper till att samla in och processa omkring 600 000 ton plast årligen fram till 2025. Det sker via investeringar och partnerskap som förbättrar avfallshantering och infrastruktur i många av de länder där Unilever verkar.

Jope tillägger “vår vision är en värld där vi tillsammans arbetar för att säkerställa att plast stannar inom ekonomin men hålls utanför naturen. Vår plast är vårat ansvar och vi är fast beslutna att samla in mer än vi säljer, som en drivande kraft mot en cirkulär ekonomi. Det är en något skrämmande men spännande uppgift som kommer hjälpa oss att öka den globala efterfrågan av återvunnen plast.”

Ellen MacArthur Foundation, säger: “Dagens tillkännagivande är ett markant steg i att skapa en cirkulär ekonomi för plast. Genom att eliminera onödiga förpackningar genom innovationer som refiller, återanvändningsbara förpackningar och koncentrat, medan de samtidigt ökar användningen av återvunnen plast. Unilever visar hur företag kan frångå jungfrulig plast, och vi uppmanar andra att följa efter så vi tillsammans kan eliminera onödig plast, och att den plast vi använder också kan bli cirkulär, och till sist bygga ett ekonomiskt system där plastförpackningar aldrig blir avfall.”

Sedan 2017, har Unilever förändrat sin inställning till plast via sin strategi ”mindre plast, bättre plast, ingen plast.”

Mindre plast har inneburit att Unilever utforskat nya sätt att levererar förpackningar och produkter – inkluderat koncentrat, som nya Cif Eco-refill som reducerar plastmängden med 75 %, och nya refillstationer för schampo och tvättmedel i olika testbutiker, universitet och mobila självserviceautomater i Sydostasien.

Bättre plast har bidragit till banbrytande innovationer som ett nytt detekterbart pigment som används till Axe och TRESemmé, som möjliggör återvinningsbar svart plast, genom att det nu kan särskiljas och sorteras av återvinningsstationernas scanner. Lipton “festivalflaska” är tillverkad av 100% återvunnen plast som samlats via ett pantsystem

Ingen plast har bidragit till att Unilever provar innovationer på marknaden som inkluderar schampo bars, påfyllningsvara tandkrämstabletter, , deodorant sticks av karting samt tandborstar tillverkade av bambu. Samtidigt som man har skrivit avtal för Loops en e-handelsplattform, som utforskar nya vägar att leverera och smala in återanvändbara produkter från konsumenternas hem.

Som en del av dagens offentliggörande har Unilever publicerat en video på sin hemsida som direkt visar på problemen med plast i våra världshav och varför man beslutsamt tänker ”göra den blå planeten, blå igen.”

Till redaktören

Unilever använder idag ungefär 700,000 ton plastförpackningar varje år (inkluderat nyförvärv).

Företaget meddelar idag två nya åtaganden:

1)Minska mängden jungfrulig plast företaget använder med 50 % senast 2025 vilket innebär tredjedels reduktion i absoluta tal (mer än 100 000 ton)

Mer är 100 000 ton i absoluta tal innebär att företaget investerar i flertalet återanvändbara, påfyllningsbara förpackningar, samt förpackningar helt utan plast (alternativa material eller produkter utan förpackning). Ny produktutveckling i form av koncentrat minskar också mängden förpackningsmaterial. Att ersätta plastförpackningar med plast av återvunnet material beräknas stå för resterande del av minskningen. Unilever kommer mäta den totala användningen av jungfrulig plast årligen i jämförelse mot 2018. Som ett resultat av det är åtagandet kommer Unilever år 2025 ha reducerat mängden plastförpackningar till 350 000 ton år 2025.

2)Samla in och processa mer plastförpackningar än vi säljer senast 2025

Unilevers åtagande innebär också att vi kommer hjälpa till att samla in och processa omkring 600 000 ton plast varje år fram till 2025. Det är mindre än de nuvarande 700 000 ton företaget idag använder till plastförpackningar för inräknat är den absoluta reduktionen på 100 000 ton plastförpackningar (beskrivet ovan).

Unilever uppfyller sina åtaganden genom:

i)Direkta investeringar och partnerskap för avfallsinsamling och process

ii)Upphandla och använda återvunnen plast i våra förpackningar

iii)Delaktighet i utökat producentansvar där Unilever direkt betalar för insamling av sina förpackningar

Unilever kommer att mäta den totala mängden plastförpackningar i ton om man hjälper till att samla in och processa mot hur stor mängd plastförpackningar företaget använder.

De senaste fem åren har Unilever samarbetat med flera olika partners inkluderade i FNs Utvecklingsprogram, för att hjälpa till att sortera, samla in och återvinna förpackningar i Indien. Utöver detta har vi etablerat 3000 avfallsstationer i Indonesien, vilket ger 400 000 hushåll möjlighet att återvinna avfall. I Brasilien, har Unilever ett långsiktigt avtal med detaljhandeln genom Grupo Pão de Açúcar för att hjälpa till att samla in avfall via återvinningstationer.


Safe Harbour

Where relevant, these actions are subject to the appropriate consultations and approvals.

This announcement may contain forward-looking statements, including 'forward-looking statements' within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as 'will', 'aim', 'expects', 'anticipates', 'intends', 'looks', 'believes', 'vision', or the negative of these terms and other similar expressions of future performance or results, and their negatives, are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements are based upon current expectations and assumptions regarding anticipated developments and other factors affecting the Unilever Group (the 'Group'). They are not historical facts, nor are they guarantees of future performance.

Because these forward-looking statements involve risks and uncertainties, there are important factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements. Among other risks and uncertainties, the material or principal factors which could cause actual results to differ materially are: Unilever's global brands not meeting consumer preferences; Unilever's ability to innovate and remain competitive; Unilever's investment choices in its portfolio management; inability to find sustainable solutions to support long-term growth; the effect of climate change on Unilever's business; customer relationships; the recruitment and retention of talented employees; disruptions in our supply chain; the cost of raw materials and commodities; the production of safe and high quality products; secure and reliable IT infrastructure; successful execution of acquisitions, divestitures and business transformation projects; economic and political risks and natural disasters; financial risks; failure to meet high and ethical standards; and managing regulatory, tax and legal matters. These forward-looking statements speak only as of the date of this announcement. Except as required by any applicable law or regulation, the Group expressly disclaims any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Group's expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. Further details of potential risks and uncertainties affecting the Group are described in the Group's filings with the London Stock Exchange, Euronext Amsterdam and the US Securities and Exchange Commission, including in the Annual Report on Form 20-F 2019 and the Unilever Annual Report and Accounts 2019.