Hoppa till innehåll

Hjälp att skydda liv och försörjning i samband med Covid - 19

Publiceras:

Estimerad lästid: 3 minuter

Unilever bidrar med 100 miljoner euro för att hjälpa människor som runt om i världen påverkas av pandemin

Φορτηγά με δωρεά σε σαπούνια, απολυμαντικά, χλωρίνες και τρόφιμα για την προστασία της ζωής των ανθρώπων

London/Rotterdam, 23 mars 2020. Konsumentföretaget Unilever, med varumärken som Dove, Knorr, Via och Lifebouy, meddelade idag en rad insatser för att hjälpa globala och nationella instanser att bekämpa pandemin orsakad av coronaviruset (Covid-19).

Företagets insatser är utformade att skydda människors hälsa och möjligheter till försörjning – både bland konsumenter och lokala samhällen, kunder, leverantörer och deras arbetskraft.

Konsumenter och lokala samhällen

Unilever kommer bidra med 100 miljoner euro i syfte att bekämpa pandemin, genom donationer av tvål, handtvätt, rengöringsprodukter och livsmedel.

  • En produktdonation av tvål och handtvätt till ett värde av 50 miljoner euro direkt till den plattform World Economic Forum upprättat i syfte att bekämpa COVID – 19, som i sin tur stödjer de globala hälsoorganisationerna tillsammans samt deras samarbetspartners, för att kunna bemöta det akuta läget.
  • Produktdonationer, partnerskap och utbildningsprogram för handhygien och handtvätt via nationella hälsomyndigheter och NGOs, för att stötta lokala samhällen med störst behov.

Kunder och leverantörer

Unilever erbjuder 500 miljoner euro av sitt kassaflöde för att underlätta och stödja situationen för de många leverantörerna i sin produktionskedja genom att:

  • Tidigarelägga betalningsdagen för det mest sårbar, små och mellanstora leverantörerna, i syfte att stärka deras likviditet
  • Förlänga betalningstiden för ett urval småskaliga kunder inom detaljhandeln med har en affärsverksamhet som är beroende av Unilever för att kunna fungera och rädda jobb.

Arbetskraft

Unilever kommer skydda sin arbetskraft från en plötslig minskning i inkomst, på grund av att marknaden hastigt avstannat eller att vissa uppdrag inte är möjliga att genomföra, till en period av upp till tre månader. Vi kommer att täcka upp för anställda, och inhyrd personal på våra anläggningar, enligt heltids- eller deltidsavtal. Det rör de anställda som inte redan täcks av de statliga åtgärdsprogrammen eller från deras egen arbetsgivare.

_________________________________________


Alan Jope, Unilevers globala chef säger: ”Vi är djupt berörda av den massiva påverkan som coronaviruset har på livsöden och försörjningsmöjligheter. Världen står inför en av de hårdaste prövningarna vi inte upplevt på årtionden. Men vi har sett ett otroligt gensvar från Unilevers medarbetare, speciellt de som står i frontlinjen i vår operativa verksamhet, fabriker, distributionscentraler och butiker. Vi hoppas att donationen på 100 miljoner euro som innefattar tvål, handtvätt, rengöringsmedel och livsmedel, blir ett starkt bidrag i kampen att skydda människors hälsa, och hjälper till att skydda våra medarbetares inkomster och arbetstillfällen, att vi kan bidra med någon form av sinnesfrid under den här osäkra situationen. Vårt starka kassaflöde och balans-räkning, innebär att vi kan och bör att göra den här extra insatsen”.


Not till redaktören
Donationen från Unilever på 100 miljoner euro, för tvål, handtvätt, rengöringsprodukter och livsmedel, är baserad på motsvarande värde för detaljhandeln.Tillbaka till sidans topp