Hoppa till innehåll

2 av 3 svenskar hoppar medvetet över källsorteringen

Publiceras:

Estimerad lästid: 6 minuter

En ny svensk undersökning som Novus gjort på uppdrag av skönhetsvarumärket Dove visar att nära två av tre svenskar medvetet låter bli att källsortera. Hela 55 procent uppger dock att det hänt att de ångrat sig och plockat upp något som man slängt i hushållssoporna, för att sedan sortera det. Av de material som svenskarna missar att källsortera, utgör hela 70 procent plast.

Dove survey image

Många hoppar medvetet över att källsortera – särskilt unga

Trots att nästan alla svenskar källsorterar (98 procent) så låter 6 av 10 medvetet bli att källsortera vissa förpackningar. Hela 73 procent i åldersgruppen 18 till 29 år uppger att det händer att de medvetet låter bli att källsortera, fast de vet att de borde. De främsta anledningarna till detta är att det är jobbigt att separera olika material i en förpackning, att det är kladdigt och att det är jobbigt att rengöra förpackningen innan man sorterar. Undersökningen visar att det, bland alla åldersgrupper, är vanligast att låta bli att källsortera plastförpackningar, följt av papper och konservburkar.

- Om plasten återvinns kan den istället bli till nya plastförpackningar och för oss storproducent av förpackningar är det en avgörande faktor - vi behöver den återvunna plasten för att kunna säkra en cirkulär plastekonomi där vi tar tillvara på resurser som redan finns istället för att producera nytt, säger Ilse Siekkinen, nordisk marknadschef för Beauty & Personal Care på Unilever.

Kvinnorna mest benägna att hoppa över sorteringen

Kvinnor är mer benägna än män att medvetet hoppa över källsorteringen. 69 procent av kvinnorna uppger att de låtit bli att sortera soporna medan motsvarande siffra för män är 57 procent. De vanligaste orsakerna till att låta bli att källsortera är att det är jobbigt att separera olika material i en och samma förpackning och att det är jobbigt att rengöra förpackningen innan den sorteras.

Vi ångrar oss och plockar upp från hushållssoporna

Över hälften av svenskarna (55 procent) har någon gång ångrat sig och plockat upp något de redan har slängt i hushållssoporna för att sedan sortera det. Här uppger 44 procent av respondenterna att man vid närmare eftertanke inser att det är bättre att sortera, och 36 procent menar att de drabbas av dåligt samvete.

– Att källsortering är viktigt har inte undgått någon, säger Ilse Siekkinen på Unilever. Trots detta struntar vi ibland medvetet i att källsortera och på samma gång visar resulataten från vår undersökning att vi ofta ångrar oss och får dåligt samvete. Lyckligtvis är det lätt att göra rätt och varje återvunnen plastförpackning bidrar till en mer hållbar användning av plast i det långa loppet.

2,7 varv runt jorden av mindre jungfrulig plast

Under hösten 2019 meddelade Unilever att de lanserar ett ambitiöst hållbarhetsinitiativ för varumärket Dove, i syfte att minska klimatpåverkan. Som ett led i detta arbetar nu Dove med att undvika plast där det är möjligt, minska mängden plast och framförallt övergå till att använda återvunnen plast. I Sverige beräknar Dove att cirka 10 miljoner flaskor övergått till återvunnen plast inom de närmsta tolv månaderna.

Unilevers höga ambition för Dove beräknas reducera användandet av ny plast med mer än 20 500 ton per år globalt. Om man radar upp antalet flaskor av ny plast som Dove kommer spara världen över varje år skulle dessa räcka 2,7 varv runt jorden.

Tabeller från undersökning:

1. Brukar du källsortera förpackningar hemma (som exempelvis tidningar, plastflaskor, tomglas, pappförpackningar, metallförpackningar etc)?

 • Ja alltid/ofta: 89 %
 • Ja ibland/någon enstaka gång: 9 %
 • Nej: 2 %
 • Vet ej: 0 %
 • JA: 98 %

2. Händer det att du skjuter på att lämna dina källsorterade sopor på ett återvinningsställe? (dvs drar sig för att gå/åka dit men gör det vid senare tillfälle)?

 • Ja alltid/ofta: 18 %
 • Ja ibland/någon enstaka gång: 42 %
 • Nej: 38 %
 • Vet ej: 2 %
 • JA: 60 %

3. Av vilken/vilka anledningar händer det att du skjuter på att lämna dina källsorterade sopor på ett återvinningsställe?

 • För långt avstånd: 28 %
 • Luktar illa: 3 %
 • Har för lite tid: 30 %
 • Jobbigt: 36 %
 • Rädd för skadedjur: 0 %
 • Annat nämligen: 11 %
 • Vet ej: 8 %

4. Händer det att du medvetet låter bli (fast du vet att du borde) att källsortera vissa förpackningar/produkter/avfall? (Dvs att du slänger saker i hushållssoporna som skulle kunna återvinnas)

 • Ja alltid/ofta: 6 %
 • Ja ibland/någon enstaka gång: 57 %
 • Nej: 37 %
 • Vet ej: 1 %
 • JA: 63 %
 • /ul>

5. Vilken/ vilka typer av förpackningar/avfall händer det att du missar att återvinna? (Dvs att du slänger saker i hushållssoporna som skulle kunna återvinnas)

 • Batterier: 6 %
 • Plast: 70 %
 • Papper: 47 %
 • Tidningar: 14 %
 • Konservburkar: 22 %
 • Glas: 14 %
 • Annat nämligen: 6 %
 • Vet ej: 2 %

6. Av vilken/vilka anledningar brukar du medvetet låta bli (fast du vet att du borde) återvinna dessa förpackningar eller avfall?

 • Det luktar illa: 16 %
 • Det är kladdigt: 27 %
 • Har inte plats: 16 %
 • Orkar inte: 14 %
 • Jobbigt att rengöra innan man sorterar: 28 %
 • Fullt i källsorteringskärlet: 10 %
 • Jobbigt att separera olika material i en förpackning: 28 %
 • Återvinningsplatsen jag går till tar inte emot alla typer av material: 8 %
 • Att jag inte har tid/jag är för stressad just då: 21 %
 • Annat nämligen: 6 %
 • Vet ej: 6 %

7. Har det hänt att du ångrat dig och plockat upp något du redan slängt i hushållssoporna för att sedan sortera det?

 • Ja alltid/ofta: 3 %
 • Ja ibland/ någon enstaka gång: 52 %
 • Nej: 42 %
 • Vet ej: 3 %
 • JA: 55 %

8. Av vilken /vilka anledningar har det hänt att du har ångrat dig?

 • Jag får dåligt samvete: 36 %
 • Vid närmare eftertanke så var det bättre att sortera: 44 %
 • Jag städar upp efter andra i familjen: 24 %
 • Jag får skäll för att jag sorterar dåligt, av någon i min närhet: 4 %
 • Jag insåg att ansträngningen att sortera inte är så stor trots allt: 26 %
 • Annan anledning: 4 %
 • Vet ej: 3 %

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Dove i april 2020. Den består av 1132 webbintervjuer i Sverige med personer i åldrarna 18-79 år, från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Kommentar Till Redaktörer
För mer information, kontakta Ilse.Siekkinen@unilever.com

Om Dove
Dove såg dagens ljus 1957 i USA genom lanseringen av Beauty Bar, vars patentskyddade blandning innehåller milt rengörande ingredienser och ¼ återfuktande kräm. Doves arv bygger på återfuktning – det var bevis och inte löften som gjorde att Dove växte från tillverkning av en Beauty Bar till att bli ett av världens mest älskade skönhetsvarumärken.

Kvinnor har alltid varit vår största inspirationskälla och redan från start har vi gjort vårt yttersta för att erbjuda alla kvinnor överlägset vårdande produkter och förespråka äkta skönhet i vår reklam. Dove anser att skönhet är för alla. Vi vill att skönhet ska vara en källa till självförtroende och inte till oro. Dove har därför gjort det till sin uppgift att inspirera kvinnor världen över att utveckla ett positivt förhållande till sitt utseende och förverkliga sin unika skönhetspotential.

I 60 år har Dove strävat efter att bredda den rådande smala definitionen av skönhet i allt de gör. Genom sitt Real Beauty-löfte lovar Dove att:

 1. Framställa kvinnor med ärlighet, mångfald och respekt. I vår marknadsföring anlitar vi kvinnor av olika åldrar, storlekar, etniskt ursprung och med olika hårfärg, typ och stil.
 2. Framställa kvinnor som de är i verkliga livet, utan några digitala förvrängningar och att alla bilder är godkända av de avbildade kvinnorna.
 3. Hjälpa unga personer att förbättra sitt kroppssjälvförtroende och sin självkänsla med hjälp av Dove Self-Esteem Project, världens största leverantör när det gäller utbildning i självkänsla.
Tillbaka till sidans topp