Hoppa till innehåll

Unilever stoppar fossila bränslen i rengöringsprodukter 2030

Publiceras:

Estimerad lästid: 4 minuter

Unilever meddelar att 100 % av fossila ämnen som används vid tillverkning av rengörings- och tvättmedelsformuleringar enbart ska komma från förnybara eller återvunna källor. Åtgärden är avsedd att skapa en mer hållbar produktion för globala rengörings- och tvättmedelsmärken, inklusive Via, Omo, (Persil), Sunlight, Cif och Domestos.

Illustration of man pulling clean sheets from washing machine

Den nya ambitionen är kärnan i Unilevers 'Clean Future', ett banbrytande innovationsprogram som utformats av företagets division för tvättmedel och rengöringsprodukter, för att fundamentalt förändra sättet hur några av världens mest kända tvättmedels-varumärken tillverkas och förpackas. Clean Future programmet är unik i sin avsikt att implementera principerna för en cirkulär ekonomi för både förpackningar och produktformuleringar med syfte att minska deras koldioxidavtryck i större skala.

De flesta rengörings- och tvättmedelsprodukter som finns idag innehåller kemikalier tillverkade av råvaror för fossila bränslen, en icke förnybara källor. Unilevers övergång till förnybara eller återvunna källor är ett medvetet skifte bort från den fossila bränsleekonomin. Det första initiativet av den här storleken, Clean Future, är ett viktigt steg att uppfylla Unilevers löfte om ett nollnetto-utsläpp från sina produkter till 2039.

De kemikalier som används i Unilevers rengörings- och tvättmedelsprodukter utgör den största andelen av deras totala koldioxidavtryck (46 %) under produktlivscykeln. Genom att gå från kemikalier som härrör från fossila bränslen i produktformuleringar, lyckas företaget minska koldioxidavtrycket för några av världens marknadsledande rengörings- och tvättmedelsvarumärken. Unilever förväntar sig att detta initiativ minskar koldioxidavtrycket i produktformuleringarna med upp till 20 %.

Peter ter Kulve, Unilevers President of Home Care, förklarar: ”Clean Future är vår vision att radikalt restaurera vår verksamhet. Som industri måste vi bryta vårt beroende av fossila bränslen, inklusive som råvara till vår produkttillverkning. Vi måste sluta pumpa kol från marken när det finns gott om kol på och över marken om vi kan lära oss att använda det i stor skala.

”Vi har sett en historisk efterfrågan på våra rengöringsprodukter de senaste månaderna och vi är oerhört stolta över att kunna spela vår roll och hjälpa människor i kampen mot Covid-19 på ett säkert sätt. Men det borde inte vara en anledning till vi är nöjda. Vi kan inte låta oss distraheras från de miljörisker som vår värld – våra hem - står inför. Föroreningar. Förstörelse av naturliga livsmiljöer. Klimathot. Vår jord är hemmet vi delar och vi har ett gemensamt ansvar att skydda den. ”

Unilever investerar 1 miljard euro för Clean Future för att finansiera bioteknikforskning, koldioxid- och avfallsanvändning samt koldioxidsnål kemi - vilket kommer att driva transformationen från kemikalier som härrör från fossila bränslen. Investeringen kommer också att användas för att skapa biologiskt nedbrytbara och vatteneffektiva produktformuleringar, att halvera användningen av jungfruplast fram till 2025 samt stödja utvecklingen av kommunikation till konsumenterna. Clean Future- investeringen är ett komplement till Unilevers nyligen lanserade klimat- och naturfond på 1 miljard euro, och med fokus att skapa prisvärda och effektiva rengörings- och tvättmedelsprodukter med en betydligt lägre miljöpåverkan.

Clean Future stöttar redan branschledande projekt runt om i världen för att förändra hur kemikalierna i Unilevers våra produkter tillverkas. I Slovakien samarbetar Unilever till exempel med bioteknologiledaren Evonik Industries för att utveckla produktionen av rhamnolipider, ett förnybart och biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne som redan används i Sunlight-diskmedel i Chile och Vietnam. I Tuticorin i södra Indien köper Unilever soda, en ingrediens i tvättpulver - tillverkad med en ny banbrytande teknik. Sodaskan tillverkas av koldioxidutsläppen från den energi som används i produktionsprocessen (så kallad capture-teknik). Med förhoppningen att båda teknikerna skalas upp avsevärt inom programmet.

Regnbågsmodellen

Centralt för Clean Future är Unilevers "Regnbågsmodell", ett nytt sätt för att diversifiera kolet som används i produktformuleringarna. Icke-förnybara fossila källor av kol (identifieras i regnbågsmodellen som svart kol) kommer att ersättas med lila kol(CO2 captured)), växter och biologiska källor (grönt kol), marina källor som alger (blå kol) och återvunnet kol från avfallsmaterial (grått kol). Inköpen av kol kommer att styras av miljökonsekvensbedömningar i samarbete med Unilevers branschledande program för hållbara råvaror för att förhindra onödig markanvändning.

Carbon renewability infographic

Tanya Steele, ansvarig för WWF UK, säger: ”Världen måste flytta sig från fossila bränslen mot förnybara resurser som minskar påverkan på våra ömtåliga ekosystem och som hjälper till att återställa naturen. Det här är viktiga åtaganden från Unilever, i kombination med stark hållbar råvaruinhämtning, visar de en verklig potential när vi övergår till en ekonomi som arbetar med naturen, inte emot den. ”

Peter ter Kulve, Unilevers President Home Care, avslutar: ”En ny bioekonomi stiger från askan av fossila bränslen”.

”Vi har hört gång på gång att konsumenten vill ha prisvärda, miljövänliga och lättanvända produkter som är lika bra som konventionella. Den snabba utvecklingen inom vetenskap och teknik gör att vi kan skapa detta, med nya fördelar för de som använder våra produkter, från extremt milda rengöringsingredienser till självrengörande kläder och ytor”.

”Att diversifiera koldioxidkällor är viktigt för att växa inom vår bransch. Våra leverantörer och innovationspartners spelar en viktig roll för denna övergång. Genom att dela vår regnbågsmodell-modell uppmanar vi till en ny ekonomisk strategi i hur vi alla använder kol ”.

Tillbaka till sidans topp