Hoppa till innehåll

Unilever säger ”nej till normal” i ny vision om positiv skönhet

Publiceras:

Estimerad lästid: 7 minuter

swe-positive-beauty-990x557

London, den 9 Mars 2021 - Unilever meddelade idag att de kommer stryka ordet ”Normal” på företagets samtliga förpackningar för hud- hårvård och hygienvarumärken och relaterad kommunikation, som en del av att de presenterar en helt ny vision och strategi för Positiv Beauty.

Positive Beauty, innehåller flera progressiva åtaganden och åtgärder för varumärkena inom hud, hårvård och personlig hygien, däribland Dove, Lifebuoy, Axe och Sunsilk, kommer att förespråka nya skönhetsideal som är rättvisare, inkluderande samt mer hållbara för planeten.

Med Unilevers innovation och teknik i världsklass hjälper Positive Beauty också till att driva en förändring för hur våra produkter är designade och formulerade så att de gör mer nytta för både människor och planeten, att de levererar en överlägsen produktupplevelse och anammar konsumenttrender.

Beslutet att ta bort beteckningen ”normal” är ett av många steg vi tar för att utmana begränsande skönhetsideal. Eftersom vi arbetar för att minska diskriminering och förespråka en mer inkluderande syn på skönhet. En global studie om människors erfarenheter av skönhetsindustrin avslöjar att användning av begrepp som "normal" för att beskriva hår eller hud gör att de flesta känner sig utestängda.

Studien omfattade 10,000 respondenter som genomfördes på uppdrag av Unilever i nio länder1

Undersökningen visar att:

  • fler än hälften (56 %) anser att skönhetsindustrin gör att människor känner sin exkluderade
  • respondenterna vill se att skönhetsindustrin fokuserar mer på att få människor att må bättre och inte bara se bättre ut (74 %)
  • fler än hälften (52 %) uppger att numera reflekterar över vilken ståndpunkt företag har kring sociala frågor innan de handlar produkter
  • sju av tio håller med om att genom att använda begrepp som ”Normal” på förpackningar eller i reklam har en negativ inverkan. För yngre personer – åldern 18-35 – stiger siffran till åtta av tio.

Sunny Jain, President Beauty & Personal Care, säger: ”En miljard människor använder våra skönhets- och personlig hygienprodukter varje dag, och ännu fler ser vår reklam. Våra varumärken har makten att göra verklig skillnad i människors liv. Som en del av detta är vi engagerade i att ta itu med skadliga normer och stereotyper och utforma en bredare, mycket mer inkluderande definition av skönhet.

”Vi vet att radera ordet ”normal” från våra produkter och förpackningar inte ensamt löser problemet men det är ett viktigt steg framåt. Det är bara en av ett antal åtgärder vi vidtar för vår nya vision om positiv skönhet, som inte bara syftar till att göra mindre skada utan mer nytta för både människor och planeten.

"Fler konsumenter än någonsin belönande varumärken som agerar i de sociala och miljöfrågor som de bryr sig om, tror vi att Positive Beauty kommer att göra oss till en starkare och mer framgångsrik verksamhet."

Förutom att ta bort ordet ”normal” kommer Unilever inte att ändra en persons kroppsform, storlek, andel eller hudfärg i sin digitala varumärkesannonsering och kommer att öka antalet annonser som visar människor från grupper som är underrepresenterade.

En positiv kraft för människor och planeten

Centralt för visionen om positiv skönhet är ambitionen att göra mer nytta, inte bara mindre skada, för människor och planeten. Vårt beslut att ta bort benämningen ”normal” från våra förpackningar och reklam är bara ett av tre åtaganden vi har gjort för att skapa verklig och mätbar effekt:

1. Att genom våra varumärken vidta åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande, främja rättvisa och inkludering samt nå en miljard människor varje år 2030. Med fokus på:

  • att hjälpa till att stoppa diskriminering i skönhetsindustrin och främja inkludering genom att utmana begränsande skönhetsideal och bygga en mer inkluderande produktportfölj
  • att driva jämställdhet, inklusive att intensifiera varumärkesprogram, aktivt utmana status quo inom reklam genom #Unstereotype
  • att förbättra hälsa och välbefinnande genom befintliga utbildningsinitiativ inom handtvätt och munhygien och utvidga fokus till nya områden, inklusive fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande.

2. Hjälpa till att skydda och regenerera 1,5 miljoner hektar mark, skog och hav fram till 2030, vilket är mer mark än vad som krävs för att odla de förnybara ingredienserna i Unilevers skönhets- och personlig hygienprodukter.

3. Stödja ett globalt förbud mot djurförsök för kosmetika fram till 2023 och arbeta tillsammans med lagstiftare, djurskyddsorganisationer och likasinnade företag. Tjugotre av Unilevers varumärken för skönhets- och personlig hygien är nu PETA-godkända, och fler arbetar mot certifiering.

Kärnan för ovan åtaganden kommer att vara Unilevers varumärken för skönhet och personlig hygien, många har en historia av att leverera effektfulla program och tillväxt. Flera av våra varumärken för skönhet och personlig hygien kommer att följa i fotspåren av Dove, Lifebuoy, Vaseline och Sunsilk genom att vidta åtgärder för sociala och miljömässiga utmaningar och förespråka utvecklingen av normer, policyer och lagar.

Sarah Degnan Kambou, ordförande för International Center for Research on Women säger: ”Varje dag ser och hör vi meddelanden om hur man ”passar in”, hur man inkluderas beskrivs oftast i mycket snäva definitioner av vad som är ”normalt”. För att bli mer rättvisa måste vi utmana begränsande ”normer” och skapa samhällen som firar mångfald - och de unika egenskaperna och idéerna som varje person ger. Skönhet är inget undantag. Vi ser fram emot att se Unilever utveckla dessa åtaganden och hålla sig till de höga standarder som de ställer upp. ”

Konsumenter förväntar sig alltmer att varumärken ska ta ställning till de frågor de bryr sig mest om. Unilevers varumärken som uppfattades ha ett tydligt syfte växte mer än dubbelt så snabbt som resten av portföljen 2020. Företagets forskning stöder ytterligare denna trend, där majoriteten av befolkningen (69 %) säger att de kommer att rekommendera ett skönhetsmärke till sina vänner och familj om det vänder sig till ett brett utbud av hud- och hårtyper, hälften av de svarande hävdar att de skulle betala mer för dessa produkter.

Positiv skönhet kommer också att påskynda våra vetenskapliga och teknologiska program och innovationspartnerskap, som driver den fortsatta omvandlingen för hur våra produkter är designade och formulerade. Detta inkluderar att utveckla skräddarsydda produkter för att tillgodose de olika behoven människor har runt om i världen, vilket ger verkliga och meningsfulla konsumentfördelar, med stöd av banbrytande vetenskap. Innovation kommer också att främja användningen av mer naturliga, biologiskt nedbrytbara och regenerativa ingredienser - tillsammans med fortsatta förpackningsinnovationer som använder mindre, bättre eller ingen plast.

1 Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Nigeria, Saudi Arabien, Sydafrika, Storbritannien and the USA.

Till redaktionen

Positive Beauty följer lanseringen av Clean Future, den hållbara affärsstrategin för Unilevers tvättmedels och hemrengöringsprodukter från september 2020, och Future Foods, den hållbara affärsstrategin för Unilevers division Foods & Refreshments som lanserades i november 2020.

Den positiva skönhetensvisionen och bygger på Unilevers senaste globala åtaganden att bygga ett mer rättvist och inkluderande samhälle genom att höja levnadsstandarden i hela leveranskedjan och skapa fler möjligheter för underrepresenterade grupper, tillsammans med det långsiktiga Unstereotype-initiativet, som syftar till att utrota stereotyper från reklambranschen. De kompletterar också redan befintliga åtgärder som Unilever vidtagit för att ta itu med plastavfall och stödjer företagets investeringar i en miljard euro klimat- och naturfond, som syftar till att ta itu med en rad miljöfrågor, inklusive vattenbevarande, landskapsåterställning, återplantering av skog och djurliv.

Undersöknings metod

Unilever genomförde en global studie för att undersöka människors upplevelser och förväntningar från skönhetsindustrin och för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att främja en mer globalt inkluderande skönhetskultur. Forskningen bestod av en 25-minuters online-undersökning och omfattade totalt 10 000 respondenter i nio länder: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Nigeria, Saudiarabien, Sydafrika, Storbritannien och USA. Urvalet bestod av 1 000 vuxna (2 000 vuxna i USA) i åldern 18+ som är representativa för landets online-demografi.

Forskningen genomfördes mellan januari – februari 2021.

Media Contacts

Unilever

Andriana Matsangou
andriana.matsangou@unilever.com
+44 (0) 7760 990433

Edelman

PositiveBeautyMedia-UKUS@edelman.com

Tillbaka till sidans topp