Hoppa till innehåll

Unilevers plan för ett rättvisare och mer integrerat samhälle

Publiceras:

Estimerad lästid: 6 minuter

London, 21 januari 2021. Unilever presenterade idag en rad olika målsättningar och åtgärder som ska bidra till ett rättvisare och mer integrerat samhälle. Det vill vi göra genom att höja levnadsstandarden inom hela vår värdekedja, skapa möjligheter via integration och förbereda människors förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

A group of diverse people

Unilever vill bland annat att:

  • alla som direkt levererar varor och tjänster till företaget som lägst ska ha en lön eller inkomst som går att leva på år 2030
  • spendera 2 miljarder euro årligen på underleverantörer som ägs eller drivs av personer från underrepresenterade grupper fram år 2025
  • införa nya anställningsformer för våra medarbetare och ge 10 miljoner ungdomar viktiga kunskaper som öppnar för anställningsmöjligheter till år 2030.

Alan Jope, Unilevers CEO, förklarar: ”Idag är klimatförändringarna och den sociala ojämlikheten de två största hoten i världen, och det gångna året har utan tvivel vidgat den sociala klyftan. Nu måste vi gemensamt vidta beslutsamma åtgärder för att skapa ett samhälle som bidrar till att förbättra människors försörjning, öka mångfalden, utveckla talanger och erbjuda lika möjligheter till alla.

Vi tror att åtgärderna som vi åtar oss kommer att göra Unilever till ett bättre, starkare företag: ett företag som är redo för de enorma samhällsförändringar som vi upplever idag – förändringar som bara kommer att accelerera. Utan ett välmående samhälle finns det inga välmående företag.”

Höja levnadsstandarden

Att säkerställa att människor har en lön eller inkomst som det går att leva på är ett avgörande steg mot ett rättvisare och mer integrerat samhälle. Det möjliggör en rimlig levnadsstandard och tillgodoser en familjs grundläggande behov av mat, vatten, boende, utbildning, sjukvård, transporter och kläder, samt en buffert för oförutsedda händelser. En inkomst det går att leva på ska ge de anställda möjlighet att vara aktiva i sina lokalsamhällen och hjälpa till att lyfta sig ur fattigdom.

När människor har en lön eller inkomst som går att leva på gynnas dessutom ekonomin. Konsumtionen stimuleras, jobb skapas, småföretag stärks, personalomsättningen sjunker och arbetets produktivitet och kvalitet ökar – en positiv cykel för ekonomisk tillväxt skapas.

Vår ambition är att förbättra levnadsstandarden för lågavlönade människor över hela världen. Därför ska vi säkerställa att alla som direkt tillhandahåller varor och tjänster till Unilever som lägst ska ha en lön eller inkomst som går att leva på till år 2030. Vi betalar redan nu våra medarbetare en lön som allra minst går att leva på, och vill nu se till att detsamma ska gälla även för dem som inte är anställda av oss. Ett särskilt fokus riktas mot de mest sårbara arbetarna inom tillverkningsindustrin och jordbruket. Tillsammans med våra leverantörer, andra företag, myndigheter och icke-statliga organisationer ska vi – genom inköpsrutiner, samarbete och påverkansarbete – jobba för att skapa en systematisk förändring och ett införande av levnadslöner globalt.

Parallellt kommer vi även att hjälpa 5 miljoner små och medelstora företag (SMF:er) i vår detaljhandelskedja att växa sin verksamhet genom tillgång till kompetens, finansiering och teknik till år 2025. De SMF:er som vi samarbetar med är ofta detaljhandlare med fristående butiker, marknadsförsäljning och kiosker, eller mikroentreprenörer som säljer sina varor på gatan eller genom hemförsäljning. För att hjälpa dem att utveckla sina verksamheter och höja sina inkomster ska vi ge dem tillgång till digitala verktyg, ekonomisk integration, finansiella tjänster och offentlig-privata modeller som stöder socialt entreprenörskap.

Skapa möjligheter genom integration

Förutom att höja levnadsstandarden genom ekonomisk integration är det också mycket viktigt att skapa fler möjligheter för personer från underrepresenterade grupper – både inom och utanför vår organisation. På arbetsplatsen påverkar mångfalden direkt det ekonomiska resultatet genom sin kapacitet att främja innovationer, kreativitet och empati.

Inom vår organisation kommer vi att uppnå en mer jämlik företagskultur genom tydliga policys och planer att minimera fördomar och diskriminering. Vi är stolta över att vår ledning redan har en jämn könsfördelning globalt, men mer arbete återstår – både när det gäller kvinnor och andra grupper. Genom vår nya strategi för rättvisa, integration och mångfald gör vi oss av med barriärer och fördomar vid rekrytering och ger våra chefer ansvaret att hjälpa alla våra medarbetare att nå bästa tänkbara resultat i sina yrkesroller. Målet är att vår personal ska vara representativ för befolkningen i de länder där vi är aktiva.

Vårt arbete för att främja integration och mångfald ska sträcka sig längre än till våra egna medarbetare, och vi åtar oss att årligen spendera 2 miljarder euro på att öka våra leverantörers mångfald fram till 2025. Dessa leverantörer kommer att vara små och medelstora företag som ägs och drivs av kvinnor, etniska minoriteter, personer med funktionsvariationer och hbtq-personer. Utöver vår ekonomiska satsning kommer vi att stödja dessa företag genom ett nytt utvecklingsprogram för leverantörer som ska ge tillgång till kompetens, finansiering och nätverkande. Vi ska främja mångfalden hos leverantörerna genom hela vår värdekedja och även uppmuntra till mångfald bland deras respektive samarbetspartners.

Vi vill även utnyttja styrkan hos våra varumärken och vår position som världens näst största annonsör för att driva på förändringen. Vi ska öka antalet annonser som inkluderar människor från olika grupper, både framför och bakom kameran. Vi ska bidra till att motverka de stereotyper som ofta förekommer i reklamen, och främja en mer inkluderande framställning.

Förbereda människor för framtidens arbetsmarknad

I vårt arbete för att bidra till ett rättvisare och mer integrerat samhälle är vi medvetna om de arbetslivförändringar som kommer att påverka anställningsmöjligheterna för många människor. Mycket på dagens arbetsmarknad – yrkesroller, arbetsplatser, arbetstider, kunskaper – utvecklas rasande snabbt. Vi bär ett ansvar för att generera och upprätthålla anställningsbarhet genom att förbereda våra medarbetare och andra utanför vår organisation på de sociala och teknologiska förändringar som äger rum.

Vi kommer säkerställa att alla medarbetare får kompetensutveckling för att framtidssäkra sin kompetens till år 2025. Även om vi inte kan erbjuda fasta heltidsjobb på livstid vill vi se till att våra medarbetare har de kompetenser som krävs för att deras försörjning ska skyddas, antingen inom Unilever eller på annat håll. Förutom kompetensutveckling ska vi införa nya anställningsformer och ge våra medarbetare flexibla anställningsmöjligheter till 2030. I samarbete med fackföreningar och arbetstagarrepresentanter ska vi utveckla och testa nya arbetssätt som erbjuder både trygghet och flexibilitet. Detta kan bland annat vara flexibla anställningsavtal med förmåner som exempelvis pensionsplaner, eller möjlighet att kunna ta ledigt från jobbet för studier eller omskolning. På så sätt skapar vi en miljö där vi värdesätter öppenhet och anpassningsförmåga, lyfter fram talanger och prestationer och bygger upp en uthållighet.

Utanför vår organisation ska vi bidra till att ge 10 miljoner ungdomar viktig kompetens som gör dem redo att möta arbetsmarknaden till år 2030. Genom att investera i kompetensutveckling och ge ungdomar arbetslivserfarenhet gynnar vi tillväxten och accelererar den digitala kapaciteten, vilket bygger upp expertisen och ökar produktiviteten. Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi LevelUp – en plattform för ungdomars anställningsbarhet – som ger unga människor möjlighet att hitta sin inriktning och få tillgång till utbildning, volontärarbeten och arbetslivserfarenhet. Vi kommer även att utöka våra lärlingsutbildningar runt om i världen, och tillsammans med våra leverantörer och distributörer ska vi jobba för att skapa yrkeskunskaper och dela arbetstillfällen – allt för att hjälpa ungdomar in i arbete.

Att respektera och främja alla mänskliga rättigheter inom hela vår organisation och i alla våra affärsrelationer fortsätter att vara grundläggande för hur vår verksamhet bedrivs, och understöder våra nya sociala åtaganden och åtgärder.


Tillbaka till sidans topp