Hoppa till innehåll

Influencer-profiler tar ställning mot orealistiska skönhetsideal – slutar retuschera

Publiceras:

Estimerad lästid: 3 minuter

Inom ramen för initiativet Riktlinjer för Positiv Påverkan har några av Sveriges största influencer-profiler gemensamt arbetat fram riktlinjer för att motverka orealistiska skönhetsideal och kroppshets. Syftet är att minska de negativa effekterna av dessa ideal på barn och unga. Profilerna tar nu ställning för att sluta retuschera bilder och kommer också att framföra krav på oretuscherade bilder och filmer inom ramen för kommersiella samarbeten.

Riktlinjerförpositivpåverkan

– Att nå ut och påverka är ett privilegium vi arbetat hårt för, men det kommer med ett ansvar. Eller kanske snarare en möjlighet. På samma sätt som vi i vissa fall kan vara en del av problemet med att upprätthålla orealistiska skönhetsideal, väljer vi nu att aktivt vara en del av lösningen, säger Bianca Kronlöf, Felicia Bergström, Nicole Falciani, Imane Asry, Linda-Marie Nilsson och Tone Sekelius och som varit med i framtagandet av Riktlinjer för Positiv Påverkan.

Vissa av influencer-profilerna har redan tidigare valt att inte retuschera sina bilder, men de väljer nu att göra det till ett offentligt ställningstagande: Från och med nu slutar profilerna retuschera sina bilder på ett sådant sätt att det bidrar till orealistiska skönhetsideal och kroppshets. De kommer också att framföra krav på att bilder och filmer i reklamkampanjer och samarbeten de medverkar i är oretuscherade enligt samma standard. På www.riktlinjerforpositivpaverkan.se finns ett styrdokument med riktlinjer som beskriver vilka delar som innefattas.

Fler influencers uppmanas ansluta sig

Influencer-profilerna uppmanar nu så många som möjligt av kollegor, aktörer i branschen samt företag att ställa sig bakom initiativet för att skapa förändring och ett bättre klimat i sociala medier. De profiler som väljer att ansluta sig till initiativet kommer efter att de verifierats att listas på www.riktlinjerforpositivpaverkan.se och här kan annonsörer och byråer enkelt hitta influencer-profiler som står för ett hållbart och ansvarstagande influencerskap.

Branschorganisationer sluter upp

KOMM, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer samt influencernätverket We Are Era har från start ställt sig bakom initiativet. Hanna Riberdahl, vd på Sveriges annonsörer, tycker att det är bra att man går samman och agerar.

– Att influencers nu går samman och agerar för att motverka detta ser vi som mycket positivt. Det är ett första steg till att skapa en förändring och något som vi kan stå bakom. Från Sveriges Annonsörs sida ser vi att dessa riktlinjer kan skapa ett bra underlag för våra medlemmar när de ska anlita influencers för sin marknadsföring, fortsätter Hanna Riberdahl.

Även privatpersoner kan visa att de stöttar initiativet genom att sprida initiativets filter på Instagram.

Unga påverkas negativt av orealistiska skönhetsideal i sociala medier

En forskningsöversikt från Statens medieråd (Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar: En forskningsöversikt, 2021) slår fast att barn och unga som exponeras för skönhetsideal i sociala medier har lägre självkänsla, känner negativa känslor kring sin egen kropp samt har ökad risk för att drabbas av ätstörningar.

I en undersökning genomförd av Syno International på uppdrag av Dove* uppger över hälften av alla flickor och unga tjejer att de redan har eller överväger att ändra på sitt fysiska utseende genom till exempel skönhetsingrepp, efter att ha exponerats för innehåll som innehåller orealistiska skönhetsideal i sociala medier. I samma undersökning framgår det också att sju av tio unga tjejer tycker att influencers är i position att förändra detta.

Arbetet bakom framtagandet av riktlinjerna har möjliggjorts inom ramen för Dove Projekt Självkänsla, som sedan 2004 arbetat med utbildningsinsatser för att hjälpa unga människor att stärka sin självkänsla.

För mer information, vänligen kontakta:

Sandhya Forselius
Kommunikationsansvarig Unilever
sandhya.forselius@unilever.com

* Undersökningen genomförd av Syno International på uppdrag av Dove finns att läsa här

Tillbaka till sidans topp