Hoppa till innehåll

Unilever “värmer upp” glassboxar i försök att tackla utsläpp

Publiceras:

Estimerad lästid: 2 minuter

Unilever lanserar två pilotprojekt i ett försök att använda varmare glassboxar med syftet att minska energi-åtgången och därmed utsläpp av växthusgaser med i genomsnitt 20 – 30 % per frysbox*, och samtidigt bibehålla samma glasskvalitet och konsumentupplevelse.

Unilever värmer upp frysen.

Pilotprojekten, som påbörjas denna månad i Tyskland och följs av ytterligare en pilot i Indonesien nästa år, är ett första steg att utforska och förstå hur produktkvalitet för vår glass presterar samt hur energiförbrukningen kommer att se ut vid en temperatur som överstiger -12°C i verkliga förhållanden.

Nuvarande branschstandard för frystemperatur i många länder är - 18°C och Unilevers ambition är att minska temperaturen i sina frysboxar i handeln till – 12°C med siktet att förbättra energieffektiviteten och samtidigt minska utsläpp av växthusgaser. Också med förhoppningen att det kommer driva en förändring i branschen.

Förutsatt att utfallet av de två piloterna blir framgångsrika så kommer Unilever att arbeta för att ”värma upp” fler av sina frysboxar allteftersom. Och då med ansatsen att börja med de marknader som har frysboxar med högst Co2 avtryck för att uppnå maximal reducerande påverkan på sina egna Co2 utsläpp. Det finns en förhoppning att andra glass-tillverkare följer efter.

Matt Close, global chef för glassdivisionen hos Unilever säger: ”De här pilotprojektet kommer ge oss värdefull information hur mycket energi som går att spara och hur vår glass kommer te sig i ”varmare” glassboxar så vi försäkrar oss om att vi bibehåller samma välsmakande glasskvalitet som tidigare. Vi söker aktivt samarbetspartners inom glasstillverkning och sektorn för frysta livsmedel för att driva en branschförändring, på så vis kan den kollektiva positiva påverkan bli långt mer omfattande.”

Utsläpp från glassfrysar i detaljhandeln står för 10 % av Unilevers växthusgasavtryck i värdekedjan. Unilever’s Climate Transition Action Plan (PDF 7.98 MB) anger företagets färdplan för att minska utsläppen samt att minska energiförbrukningen genom innovation av de viktigaste tekniska komponenterna (kompressorer) som att utveckla program som gör det möjligt för frysarna att drivas med förnybar el, och arbeta för att "värma upp" kylkedjan.

Att "värma upp" kylkedjan är bara ett av stegen som Unilever tar för att nå sina ambitiösa klimatmål som inkluderar nollutsläpp från verksamheten (scope 1 & 2) till 2030, vilket halverar hela värdekedjans utsläpp från sina produkter (per konsument användning) till 2030, och uppnå nettonollutsläpp i Unilevers värdekedja till 2039.

Mediakontakt

Till redaktionen

**Reduktionsuppskattning baserad på studie av Re/genT och labbstudier utförda av Unilevers FoU-team

Tillbaka till sidans topp