No Results

Sorry, no results were found for the selection you have made.

Please try again by changing your selection.

Unilever stoppar fossila bränslen i rengöringsprodukter 2030

Unilever meddelar att 100 % av fossila ämnen som används vid tillverkning av rengörings- och tvättmedelsformuleringar enbart ska komma från förnybara eller återvunna källor. Åtgärden är avsedd att skapa en mer hållbar produktion för globala rengörings- och tvättmedelsmärken, inklusive Via, Omo, (Persil), Sunlight, Cif och Domestos.

Unilevers hållbarhetsplan firar 10 år

Unilevers CEO Alan Jope betonar arbetet för hållbarhet och utfäster ytterligare åtgärder för att bemöta sociala orättvisor samt klimatkrisen.

Unilever uppnår målet 100% förnybar el på fem kontinenter

London/Rotterdam - Unilever offentliggjorde idag att all deras verksamheter på fem kontinenter nu drivs till 100 % med förnybar elektricitet, vilket innefattar kontor, fabriker, datacenter, lagerbyggnader samt distributionscentraler.