Världen har aldrig haft en tydligare syn på de sociala och miljömässiga utmaningar som vi alla står inför.

Behovet av handling har aldrig varit större.

Och vi vet att vi har en stor roll att spela. Vi är ett företag med varumärken och människor med en tydlig vision: att göra hållbarhet till en del av vardagen.

Ett banbrytande decennium

År 2010 lanserade vi Unilever Sustainable Living Plan (USLP), med syftet till att bevisa att hållbarhet och framgångsrika affärsresultat är sammankopplade.

Under de tio år med USLP har världen förändrats. De problem som inspirerade oss att agera har blivit vanliga. Intressenter ser inte längre hållbarhetsåtaganden som något bra att ha - de förväntar sig dem som ett minimum.

Vi har lärt oss mycket längs vägen. Och även om vi inte alltid har fått allt rätt, tror vi att vi har hållit oss trogna vår ambition att vara ledande inom hållbarhet. Vi drivs av vår grundläggande övertygelse om att varumärken med ett syfte växer, företag med syfte finns kvar och människor med syfte frodas.

Vi är mer säkra än någonsin att vår kurs är rätt - för oss och för världen. Och beväpnade med erfarenheten från vår USLP siktar vi på att skapa en rörelse där våra leverantörer, kunder och konsumenter alla är med och bygger en bättre framtid.

Ett nytt kontrakt – med samhället och planeten

Nu vill vi driva vår verksamhet - och sättet att göra affärer - längre än någonsin tidigare. Vår företagsstrategi Unilever Compass beskriver hur vi ska göra den ambitionen till verklighet.

Unilever Compass sätter våra intressenter i centrum för allt vi gör.

Den betonar den icke förhandlingsbara respekten för mänskliga rättigheter. Och den innehåller ambitiösa handlingsprogram för att hantera de viktigaste frågorna i vår tid, utnyttja våra varumärkens fulla potential, samt gå längre och snabbare genom att utmana de tidsbundna målen som driver positiv förändring.

Vår vision i praktiken

Vi har potentialen, förmågan och viljan att göra en verklig, positiv och långsiktig skillnad för planeten och vårt samhälle. Vi förändras, vi agerar och vi stöder andra som också agerar.

Läs mer om de områden vi tar itu med.Vi kommer att agera för att förbättra planetens hälsa. Vidta klimatåtgärder. Skydda och regenerera naturen. Och skapa en avfallsfri värld.

Vi kommer att bidra till en rättvisare och mer socialt inkluderande värld. Med fokus på rättvisa, mångfald och inkludering i allt vi gör. Vi kommer arbeta aktivt för att aktivt höja levnadsstandarden och förbereda människor för arbetets framtid, inom och utanför verksamheten.

Samtidigt kommer vi att förbättra individers hälsa och välbefinnande. Våra varumärken kommer att vara kärnan i detta arbete - som de alltid har varit.

Vi vet att detta kommer att göra stor skillnad. Men vi vet också att de största utmaningarna kräver åtgärder som går utöver de förändringar som ett företag kan göra ensamt.

Några av de största möjligheterna till positiv påverkan finns i vår värdekedja och i de samhällen där vi verkar. Så vi måste utnyttja Unilevers fulla potential och storlek för att påverka affärsmetoder och policyer för människor vi arbetar med och i de ekonomier där vi verkar.

För oss alla som vill se en rättvisare, mer socialt inkluderande värld och en hälsosam planet är budskapet tydligt - det finns ingen tid att slösa bort. Låt oss agera.

Vidta åtgärder själv och hjälp oss att uppfylla vår vision.

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss