Hoppa till innehåll

Planeten och samhället

Vi är ett företag som består av varumärken och människor med ett tydligt syfte: att göra en hållbar livsstil till en del av vardagen.

Vi är fast beslutna att bevisa att vår målstyrda och framtidsanpassade affärsmodell ger oöverträffade resultat.

Sustainable scenarios

Unilever-kompassen är vår strategi för att uppnå tillväxt som är konsekvent, konkurrenskraftig, lönsam och ansvarsfull.

Vår verksamhets tillväxt är helt enkelt inte möjlig utan en sund planet och ett sunt samhälle.

Vi har satt upp en ambitiös hållbarhetsagenda för de frågor som våra konsumenter och intressenter är engagerade i – som klimatförändringar, plastföroreningar och ojämlikhet.

Vi drar nytta av våra varumärken, våra medarbetare och våra partners för att skapa bestående, positiva effekter – på världen och vår verksamhet.

Lär känna mer om våra framgångar så här långt.

Läs mer om Unilever-kompassen

Summary:

Unilever branding followed by a montage of people going about their daily lives.

Detailed:

The Unilever logo on a glass building with a city reflected in it.

A range of different vegetables being harvested.

People cooking a range of nutritious food.

Three young women at work in a greenhouse.

Children from different countries playing and laughing.

A woman holding a picture of a rich green forest stood amongst piles of cut down trees.

Kaksi laboratoriotakkeihin pukeutunutta tutkijaa suorittaa kokeen

Ansvarsfull företagsverksamhet

Att bedriva vår företagsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt ligger till grund för allt vi gör. Vi har starka värderingar och tydliga policyer och standarder för att säkerställa att våra medarbetare inte bara gör saker rätt, utan att de även gör de rätta sakerna.

Mies, jolla on suojalasit ja kypärä tehtaassa

Respektera mänskliga rättigheter

Vår värld förändras snabbt – och en del av dessa förändringar hotar de mänskliga rättigheterna. I våra egna verksamheter, och i alla våra affärsförbindelser, grundar sig allt vi gör på ett djupt och orubbligt åtagande för att respektera och främja alla internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Woman looking through a microscope against a purple background

Rapportcentrum för hållbarhet

Vi är engagerade i transparent hållbarhetsrapportering. Ta reda på om vårt synsätt på rapportering och våra resultat.

A landscape photograph of a lush, green forest
Tillbaka till sidans topp