Klimatåtgärder

Vi tror på en bättre framtid. En där planetens hälsa är lika viktig som den globala ekonomins stabilitet.

Vi övergår till förnybar energi i hela vår verksamhet, hittar nya ingredienser som avger lägre koldioxidutsläpp, omformulerar våra produkter för att erbjuda växtbaserade alternativ som veganmat och rengöringsprodukter utan fossilt bränsle.

Vi strävar efter att uppnå nollutsläpp från våra produkter fram till 2039. Det är 11 år före tidsfristen 2050 som anges i det internationella Parisavtalet om klimatförändringar.

Läs mer på vår globala webbsida.

Skydda naturen och låt den pånyttfödas

Vi har djärva ambitioner att omvandla vår leverandskedja, det inkluderra att eliminera avskogning 2023. Men vi kan inte göra det ensamma, vi är beroende av samarbete med våra partners, leverantörer och lokala jordbrukare runt om i världen för att driva den systemförändring som behövs. Våra varumärken har skapat en fond på 1 miljard euro för att hantera våra klimat- och miljömål och vi ökar transparensen, och utnyttjar tekniken. Vi introducerar våra nya regenerativa jordbruksprinciper för att öka jordbrukarnas inkomster, säkra rättvis och hållbar försörjning och ta itu med klimatet och den ekologiska nödsituationen.

Läs mer på vår globala webbsida.

Avfallsfri värld

Övergången till en cirkulär ekonomi är kärnan i vår strategi för en avfallsfri värld.

Vi har satt upp ambitiösa och sammanhängande mål för att minska vårt avfall. Detta inkluderar mål för plast och förpackning, matavfall och annat avfall från våra fabriker och verksamheter.

Vi kommer inte att uppnå vårt mål om vi inte hanterar avfallsfrågan samtidigt som vi hittar innovativa sätt att minska, återanvända och gång på gång återvinna material i ett cirkulärt system.

Läs mer på vår globala webbsida.

Den positiva näringen

Världens matsystem är trasigt. Vi måste hjälpa till att laga det.

Som ett av världens ledande konsumentvaruföretag med en stor portfölj med livsmedel, dryck och gladd kan vi hjälpa till att forma ett globalt livsmedelssystem som är rättvist för alla. Och ju mer vi växer, desto snabbare kan vi åstadkomma förändring.

Future Foods är vår nya uppsättning åtaganden för att hjälpa konsumenter att gå över till hälsosammare kostvanor och minska livsmedelskedjans miljöpåverkan.

Läs mer på vår globala webbsida.

Hälsa och välbefinnande

Vi anser att tillgång till god hälsa ska vara en rättighet, inte ett privilegium. Sammantaget har samhället kunskapen att lösa dessa problem: ingen ska lämnas utanför.

Vi är fast beslutna att använda vår storlek och räckvidden för våra varumärken som via utbildning kan hjälpa till att förbättra människors hälsa, välbefinnande och delaktighet.

Inte bara genom bättre, mer innovativa produkter utan genom att ta itu med de barriärer som ofta håller människor tillbaka.

Läs mer på vår globala webbsida.

Rättvisa, mångfald och inkludering

Vi vill se en värld där ingen lämnas utanför. Vi är inte där än. Social rättvisa och opartiskhet har ännu inte uppnåtts någonstans i världen.

Därför har vi som ambition att bli en ledstjärna för mångfald och inkludering, och utnyttja vår verksamhet och vårt inflytande för att bryta ner barriärer och skapa möjligheter, på våra arbetsplatser, hos våra leverantörs- och distributionskedjor och i samhället i stort.

Läs mer på vår globala webbsida.

Höjd levnadsstandard

Vi tror att företag kan hjälpa till att ta itu med social ojämlikhet och vi är fast beslutna att höja levnadsstandarden genom hela vår värdekedja.

Det innebär att se till att våra egna anställda får en lön som de kan leva på och se bortom vår egen verksamhet, till arbetarna och småföretagare som tillhandahåller våra varor och tjänster, se till att de har en anständig levnadsstandard och har rätt stöd för utveckling.

Vi har satt upp tydliga mål som hjälper oss att driva global rättvisa.

Läs mer på vår globala webbsida.

Framtidens arbete

Framtidens arbete handlar inte bara om data, robotar och algoritmer - det handlar faktiskt om människor. Och vi kan bara föreställa oss framtidens arbete genom att se en värld där människor trivs.

Vi ser meningsfullt arbete som alla människors rätt - och vi tar stora steg för att utrusta både våra egna medarbetare och andra för arbetets framtid.

När arbetsmarknaden förändras utrustar vi varje individ att anpassa sig och växa - och i slutändan trivas - oavsett om det innebär en ny karriär eller ett annat sätt att arbeta eller skolas om.

Genom att göra allt detta hjälper vi alla att hålla jämna steg med förändringar och fortsätta att arbeta med mening.

Läs mer på vår globala webbsida.

Ansvarsfullt företagande

Våra ansvarsfulla affärsvision ligger till grund för allt vi gör.

Vi har starka värderingar och tydliga policyer och standarder för att säkerställa att våra anställda inte bara gör saker rätt utan också gör rätt saker.

Vi förväntar oss att alla på Unilever ska vara ambassadör för våra höga etiska standarder. Vi vill skapa en miljö där anställda inte bara lever efter våra värderingar i sitt eget arbete - integritet, respekt, ansvar och att vara pionjärer - utan är vaksamma när det gäller att identifiera potentiella problem och självklart kunna säga ifrån i sådana situationer.

Vi strävar efter att ha ett positivt inflytande över hela vår leverandkedja genom att arbeta med leverantörer, distributörer och tredje-part för att höja ribban i frågor som mänskliga rättigheter, anti-mutor och korruption.

Läs mer på vår globala webbsida.

Respektera mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och oföränderliga. Men världen förändras snabbt - och några av dessa förändringar äventyrar mänskliga rättigheter.

I vår egen verksamhet och genom alla våra affärsrelationer stöds allt vi gör av ett djupt och oföränderligt engagemang att respektera och främja samtliga internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Vi måste också ta itu med de grundläggande orsakerna till människorättsfrågor. Det innebär att rätta till de ojämlikheter som hotar människors rättigheter.

Läs mer på vår globala webbsida.
Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss