Vi skapar ett företag som världen kan vara stolt över

För tio år sedan påbörjade vi resan att bli världens mest hållbara företag.

För att kunna visa att tillväxt inte sker på bekostnad av människorna och planeten.

För att kunna visa att företagande kan vara en god kraft – genom handlingar, inte endast genom ord.

Vi har lyckats nå många av våra målsättningar, men misslyckats med några.

Efter ett årtionde berättar vi vad vi lärt oss under resans gång.

Och den är kunskapen som utgör kärnan i en ny, ännu mer ambitiös strategi.

Vi ser tillbaka på ett banbrytande årtionde

År 2010 lanserade vi Unilever Sustainable Living Plan (USLP).

USLP förändrade spelets regler. I en tid då de flesta verksamheter såg hållbarhet och verksamhet som två vitt skilda saker, såg vi att de hörde samman.

Det här var inte någon hållbarhetsplan.

Det var en plan för ett framgångsrikt, hållbart företagande.

Vi tittade på alla aspekter i vår leveranskedja och fokuserade vårt tillvägagångssätt runt stora mål som vi visste var centralt för den globala hållbarhetsagendan.

Klimatåtgärder. Jämställdhet mellan män och kvinnor. Hälsa och livsmedel för miljarder människor. Respekt för miljön. En rättvisare och mer välmående värld.

Sedan förstärkte vi de här målen med kanske de mest omfattande hållbarhetsmålen som någon affärsverksamhet av vår storlek någonsin antagit.

Vi har sett hur vårt arbete har förändrat världen runt omkring oss – genom att framhäva kvinnliga entreprenörer, skydda skogar, förbättra hälsan och stödja hållbart lantbruk.

Och vi har kunnat se hur detta har gynnat vår verksamhet.

Men trots att vi har lyckats uppnå en hel del, har vi fortfarande ett arbete kvar att göra.

Vi uppfyllde inte alla våra målsättningar.

Vi uppnådde inte alla våra mål.

Lärdomarna vi har fått har många gånger kommit den hårda vägen.

Hur väl lyckades vi?

Efter tio år med USLP kan vi se vilka framgångar vi haft:

Unilevers plan för en hållbar livsstil

Unilever Sustainable Living Plan har som mål att minska vår inverkan på miljön samtidigt som vi ökar vår positiva sociala påverkan.

Vår hållbarhetsplan består av tre mål, som delas in i nio åtaganden och målsättningar. De innefattar sociala, miljömässiga och ekonomiska prestationer över hela leveranskedjan. Vi kommer att fortsätta att arbeta med andra för att fokusera på de områdena där vi kan åstadkomma den största förändringen samt stödja FN:s Hållbara utvecklingsmål.

Våra mål är indelade i tre områden

Förbättra hälsa
och välmående
för fler än

1 miljard

År 2020 kommer vi att ha hjälpt över 1 miljard människor att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och välmående.

UN Sustainability Development Plan

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Hållbara utvecklingsmål


År 2020 kommer vi att ha hjälpt över 1 miljard människor att förbättra sin hälsa och hygien. Det här hjälper till att minska incidenter med livshotande sjukdomar såsom diarré.

1,3 miljarder människor har nåtts i slutet av 2019

 • Minska diarré- och andningssjukdomar via handtvättning

 • Tillhandahålla rent dricksvatten

 • Förbättra tillgång till sanitära anläggningar

 • Förbättra munhygien

 • Förbättra självkänslan

 • Hjälpa till att förbättra läkning av hud

Läs mer om hälsa och hygien

Vi kommer fortsätta att arbeta för att förbättra smak- och näringskvaliteten av alla våra produkter. Majoriteten av våra produkter uppfyller, eller är bättre än, riktlinjerna grundat på nationella näringsrekommendationer. Vårt åtagande sträcker sig längre än så: år 2020 kommer vi dubbla proportionen av vår portfölj som uppfyller högsta näringsstandarderna, grundat på globalt erkända dietistriktlinjer. Det här kommer att hjälpa hundratals miljoner människor att uppnå en hälsosammare diet.

56 % av vår portfölj i volym uppfyller högsta näringsstandarderna år 2019

 • Minska saltnivåerna

Mättat fett:
 • Minska mättat fett

 • Öka viktiga fettsyror

 • Minska mättat fett i fler produkter

  (Målen mäts eller rapporteras inte längre sedan försäljningen av vår Spreads-verksamhet 2018.)

 • Avlägsna transfett
 • Minska socker
Minska kalorier:
 • I glass för barn
 • I fler glassprodukter
 • Tillhandahålla hälsosam matinformation

Ta reda på mer om att förbättra näringstillförseln

Minska
miljöpåverkan
med

hälften

Fram till år 2030 är vårt mål att halvera miljöavtrycket för produktion och användning av våra produkter allteftersom vår verksamhet växer.*

UN Sustainability Development Plan

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Hållbara utvecklingsmål

Våra produkters livscykel:

Halvera växthusgasernas inverkan av våra produkter under hela livscykeln år 2030.

Vår växthusgasinverkan per konsumentförbrukning har ökat med ca 2 %sedan 2010*

Vår tillverkning:

År 2020 kommer CO2-utsläpp från energi från våra fabriker vara samma eller under 2008 års nivåer trots betydligt högre volymer.

-65 % minskning av CO2från energi per ton tillverkning sedan 2008

Bli koldioxidpositiv i tillverkningen:
 • Sourca all energi på förnybart sätt

 • Sourca nätström på ett förnybart sätt

 • Eliminera kol från energiblandningar

 • Göra överskottsenergi tillgänglig för samhällen

Minska växthusgaser från tvättning av kläder:
 • Reformulering
 • Minska växthusgaser i transporten

 • Minska växthusgaser i nedkylning
 • Minska energiförbrukningen på våra kontor
 • Minska resor för anställda
Ta reda på mer om växthusgaser

Våra produkter i bruk:

Halvera vattnet i samband med konsumentanvändning av våra produkter år 2020.+

Vår vatteninverkan per konsumentförbrukning har ökat med ca 1 %sedan 2010*

Vår tillverkning:

År 2020 kommer CO2-utsläpp från energi från våra fabriker vara samma eller under 2008 års nivåer trots betydligt högre volymer.

-47 % minskning i vattenavskiljande per ton tillverkning sedan 2008

Minska vattenförbrukningen i tvättprocessen:
 • Produkter som använder mindre vatten

 • Minska vattenförbrukningen i jordbruket

Ta reda på mer om vattenförbrukning

Våra produkter:

Halvera avfallet i samband med bortkastande av våra produkter år 2020.

Vår avfallsinverkan per konsumentförbrukning har ökat med ca 32 % sedan 2010*

Vår tillverkning:

År 2020 kommer det totala avfallet som skickas för bortskaffande att vara samma eller lägre än 2008 års nivåer, trots betydligt högre volymer.

-96 % minskning i totalt avfall per ton tillverkning sedan 2008

Minska avfall från tillverkning:
 • Noll icke farligt avfall till nedgrävning
 • Återanvändbar, återvinnbar eller komposterbar plastförpackning

 • Minska förpackning

Återvinna förpackning:
 • Öka återvinning och återhämtningsprocent

 • Öka återvunnet innehåll

 • Tackla påsavfall

 • Eliminera PVC

Minska kontorsavfall:
 • Återvinna, återanvända, återfå

 • Minska pappersförbrukning

 • Eliminera papper i processerna

Ta reda på mer om avfall och förpackning

År 2020 kommer vi att införskaffa 100 % av vårt agrikulturella råmaterial på ett hållbart sätt.

62 % av det agrikulturella råmaterial har införskaffats på ett hållbart sätt i slutet av 2019

 • Hållbar palmolja

 • Papper och kartong

 • Sojabönor och sojaolja

 • Te

 • Frukt

 • Grönsaker

 • Kakao

 • Socker

 • Solrosolja

 • Rapsolja

 • Mejeriprodukter

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Ägg från frigående höns

 • Öka hållbar införskaffning av kontorsmaterial

Ta reda på mer om hållbar införskaffning

Förbättra
Försörjning
för

miljoner

År 2020 kommer vi att ha förbättrat miljontals människors möjlighet till försörjning alltefter vår verksamhet växer.

UN Sustainability Development Plan

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Hållbara utvecklingsmål


År 2020 kommer vi att främjat mänskliga rättigheter i alla våra operationer och utökade leveranskedja.

70 % av anskaffningskostnader genom leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven i vår Policy om ansvarsfull sourcing.


Vi har fortsatt att innesluta mänskliga rättigheter, lägga fokus på åtta framträdande frågor i vår Rapport om mänskliga rättigheter


Vår Totala registrerbara frekvenstakt för säkerhet ökade till 0,76 per miljon arbetade timmar

 • Implementera FN:s Guideprinciper för verksamhet och mänskliga rättigheter

 • Sourca 100 % av anskaffningskostnaden i linje med vår Policy om ansvarsfull sourcing

 • Skapa ett ramverk för rättvis kompensation

 • Förbättra de anställdas hälsa, näring och välmående

 • Minska skador och olyckor på arbetsplatsen 

Läs mer om rättvisa på arbetsplatsen

År 2020 kommer vi att ge försörjningsmöjlighet till 5 miljoner kvinnor.

2,34 miljoner kvinnor har fått tillgång till initiativ som syftar till att främja deras säkerhet, utveckla deras färdigheter och utöka deras möjligheter.

 • Bygga en könsbalanserad verksamhet med fokus på ledningen

 • Främja kvinnors säkerhet i samhällena där vi bedriver vår verksamhet

 • Förbättra tillgång till utbildning och färdigheter

 • Utöka möjligheterna i vår återförsäljningsvärdekedja

Läs mer om möjligheter för kvinnor

År 2020 kommer vi ha en positiv inverkan på 5,5 miljoner människors liv.

793 000 småskaliga jordbrukare och 1,81 miljoner småskaliga återförsäljare har getts åtkomst till initiativ som syftar till att förbättra jordbrukspraxisar eller öka inkomster.

 • Förbättra småskaliga jordbrukares levnadshållning

 • Förbättra inkomsten för småskaliga återförsäljare

Läs mer om inkluderande verksamhet
Key
 • Målsättningen uppnådd

  This is the number of targets we have achieved

 • Enligt plan

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Ej enligt plan

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  av målsättningen har uppnåtts

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

*Våra miljömål uttrycks på en ”per konsumentanvändar”-basis. Det innebär en enda användning, portion eller tjänst av en produkt.

+ I sju länder med vattenbrist som representerar ca hälften av världen befolkning.

Garanterat av PricewaterhouseCoopers (PwC). Se Garanterat oberoende & vår metrik.

Vi följer vår kompass

Men nu när vår USLP når sitt slut 2020, var gör vi härnäst?

Fortsätter framåt.

Vi är säkrare än någonsin att kursen vi håller är den rätta – för oss, och för världen. Och utrustad med erfarenheten av vår USLP föresätter vi oss att skapa en rörelse i vilken våra leverantörer, kunder och konsumenter alla är en del av att skapa en bättre framtid.

Hur ser den verksamheten ut?

Vi tror den bör vara syftesledd och framtidsanpassad – och att den måste prestera på högsta nivå.

För att ta oss dit kommer vi att följa vår nya kompass – en enda hållbar affärsstrategi baserad på våra tre kärnvärderingar:

Märken med syfte att växa

Företag med syfte att vara

Anställda med syfte att blomstra

Vi ser fram emot att dela vår resa med dig.

Vi kommer använda det bästa av verksamheten för att skapa en värld vi alla vill se. En verksamhet som världen kan vara stolt över.