Hållbarhet

Tillsammans kan vi förändra hur världen gör affärer

Upptäck vad som driver oss och vart vi är på väg

Sedan första början har Unilever varit ett företag som drivs av visioner. Idag är vår vision enkel men tydligt – att göra hållbarhet till en del av vardagen.

Vi tror på att tillväxt inte ska ske på människornas eller planetens bekostnad. Därför förändrar vi sättet på hur vi driver vår verksamhet och på vilket sätt vi vill göra affärer.

Vår Unilever Sustainable Living Plan (USLP) är en djärv ambition att skapa förändring inom vårt företag. Den lanserades 2010 och skapar hållbar tillväxt genom våra varumärken, genom att det leder till lägre kostnader, minskade risker och hjälper oss att bygga förtroende.

Unilever Sustainable Living Plan

Unilevers hållbarhetsplan har som mål att öka vår tillväxt och samtidigt minska vår inverkan på miljön, samtidigt som vi ökar vår positiva sociala påverkan. Vår hållbarhetsplan har tre stora målsättningar som vi strävar efter. Hålbarhetsmålen stöttas av nio punkter som syftar till att omfatta våra miljö, sociala- och ekonomiska prestationer genom hela värdekedjan. Vi fortsätta att arbeta tillsammans med andra för att fokusera på områden där vi kan driva fram den största förändringen och stödja FN:s Hållbara utvecklingsmål.

Vi har tre stora mål

Förbättra hälsa
och välmående
för fler än

1 miljard

År 2020 kommer vi att ha hjälpt över 1 miljard människor att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och välmående.

UN Sustainability Development Plan

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Hållbara utvecklingsmål


År 2020 kommer vi att ha hjälpt över 1 miljard människor att förbättra sin hälsa och hygien. Det här hjälper till att minska epidemier av livshotande sjukdomar bla diarré.

1,24 miljarder människor har i slutet av 2018 tagit en del av våra handhygienprogram (653 miljoner via praktiska program, 587 miljoner via video-utbildning)

 • Minska diarré- och andningssjukdomar via handtvättning

 • Tillhandahålla rent dricksvatten

 • Förbättra tillgång till sanitära anläggningar

 • Förbättra munhygien

 • Förbättra självkänslan

 • Hjälpa till att förbättra läkning vid hudinfektioner

Läs mer om hälsa och hygien

Vi kommer fortsätta att arbeta för att förbättra smak- och näringskvaliteten för samtliga våra livsmedelsprodukter. Majoriteten av våra produkter uppfyller, eller är bättre än, riktlinjerna grundat på nationella näringsrekommendationer. Men vårt åtagande sträcker sig längre än så: år 2020 kommer vi fördubbla andelen av vår portfölj som uppfyller högsta näringsstandard, grundat på globalt framtagna dietistriktlinjer. Det kommer hjälpa 100-tals miljoner människor till en hälsosammare diet.

48 % av vår portfölj volymmässigt uppfyller högsta näringsstandard år 2018

 • Minska saltnivåerna
Mättat fett:
 • Minska andelen mättat fett

 • Öka andelen viktiga fettsyror

 • Minska andelen mättat fett i flera produkter

 • Avlägsna transfett
 • Minska mängden socker

Minska mängden kalorier:
 • I glass för barn
 • I fler glassprodukter
 • Tillhandahålla hälsosam livsmedelsinformation

Ta reda på mer om att förbättrade näringsintag

Minska
miljöinverkan
med

hälften

Fram till år 2030 är vårt mål att halvera miljöavtrycket vid produktion och användning av våra produkter i takt med att vår verksamhet växer.*

UN Sustainability Development Plan

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Hållbara utvecklingsmål

Våra produkters livscykel:

Halvera våra produkters inverkan på växthusgaserna under hela livscykeln år 2030.

Vår inverkan på växthusgaser per konsumentförbrukning har ökat med ca 6 % sedan 2010*

Vår tillverkning:

År 2020 CO2- utsläpp från energi från våra fabriker kommer vara i linje med eller lägre 2008 års nivåer trots betydligt högre volymer.

-52 % minskning av CO2 per ton energi vid tillverkning sedan 2008

Koldioxidpositiv vid tillverkningen:
 • Handa all energi på förnybara källor

 • Handla elnät från förnybara källor

 • Eliminera kol från energiblandningar

 • Tillgängliggöra överskottsenergi för samhällen

Minska mängden växthusgaser vid tvätt av kläder:
 • Re-formulering

 • Vid transport

 • Minska mängden växthusgaser vid nedkylning

 • Minska mängden energiförbrukningen på våra kontor

 • Minska antalet resor för anställda

Ta reda på mer om växthusgaser

Våra produkter vid användning:

Halvera vattenförbrukning i samband med konsumentanvändning av våra produkter år 2020.+

Vår vatteninverkan per konsumentförbrukning har ökat med ca 2 % sedan 2010*

Vår tillverkning:

År 2020 kommer vattenavskiljande i våra globala fabriksnätverk att vara samma eller lägre än 2008 års nivåer trots betydligt högre volymer.

-44 % mindre vattenavskiljning per ton vid tillverkning sedan 2008

Minska vattenförbrukningen i tvättprocessen:
 • Produkter som använder mindre vatten

 • Minska vattenförbrukningen i jordbruket

Ta reda på mer om vattenförbrukning

Våra produkter:

Halvera avfallet i samband med sophantering av våra produkter år 2020.+

Vår avfallspåverkan per konsumentanvändning har ökat med ca 31 %sedan 2010*

Vår tillverkning:

År 2020 kommer det totala avfallet som skickas till deponi att vara samma eller lägre än 2008 års nivåer, trots betydligt högre volymer.

-97 % minskning i totalt avfall per ton tillverkning sedan 2008

Mindre avfall från tillverkning:
 • 0 % icke farligt avfall till deponi

 • Återanvändbar, återvinningsbar eller komposterbar plastförpackning

 • Minska mängden förpackning

Återvinna förpackningar:
 • Öka återvinning och återhämtningsprocent

 • Öka återvunnet innehåll

 • Hantera avfall från påsar

 • Eliminera PVC

Minska kontorsavfall:
 • Återvinna, återanvända, återfå

 • Minska pappersförbrukning

 • Eliminera papper i processerna

Ta reda på mer om avfall och förpackning

År 2020 kommer vi att införskaffa 100 % av vårt jordbruksråvaror på ett hållbart sätt.

56 % av det agrikulturella råmaterialen har handlats på ett hållbart sätt i slutet av 2018

 • Hållbar palmolja

 • Papper och kartong

 • Sojabönor och sojaolja

 • Te

 • Frukt

 • Grönsaker

 • Kakao

 • Socker

 • Solrosolja

 • Rapsolja

 • Mjölkprodukter

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Ägg från frigående höns

 • Öka hållbar upphandling för kontorsmaterial

Ta reda på mer om hållbar upphandling

Bättre
försörjningsmöjligheter
för

miljoner

År 2020 kommer vi att ha förbättrat miljontals människors försörjning i takt med att vår verksamhet växer.

UN Sustainability Development Plan

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Hållbara utvecklingsmål


År 2020 kommer vi att gynna mänskliga rättigheter i samtliga delar av vår verksamhet samt leverantörskedja.

61 % av upphandlingsvolymer via leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven i vår Policy om ansvarsfull upphandling.

Vi har fortsätter inkludera mänskliga rättigheter, lägga fokus på åtta prioriterade punkter i vår Rapport om mänskliga rättigheter

Vår totala registrerade frekvens för säkerhet ökade till 0,69 per miljon arbetade timmar

 • Implementera FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter

 • 100 % av upphandlingen i linje med vår policy om ansvarsfull upphandling

 • Skapa ett ramverk för rättvis kompensation

 • Förbättra de anställdas hälsa, näringsinrag och välmående

 • Minska skador och olyckor på arbetsplatsen

Läs mer om rättvisa på arbetsplatsen

År 2020 kommer vi att ge försörjningsmöjlighet till fem miljoner kvinnor.

1,85 miljoner† kvinnor har fått tillgång till program som syftar till att främja deras säkerhet, utveckla deras kunskaper och möjligheter.

 • Bygga en könsbalanserad verksamhet med fokus på ledningen

 • Främja kvinnors säkerhet i samhällena där vi bedriver vår verksamhet

 • Förbättra tillgång till utbildning och kunskapsutveckling

 • Utöka möjligheterna för våra återförsäljare

Läs mer om möjligheter för kvinnor

År 2020 kommer vi ha en positiv påverkan på 5,5 miljoner människors liv.

746 000 småskaliga jordbruk ch 1,73 miljoner småskaliga återförsäljare har får tillgång till initiativ som syftar till att förbättra jordbruksmetoder eller ökade inkomster.

 • Förbättra småskaliga jordbruks situation

 • Förbättra inkomsten för småskaliga återförsäljare

Läs mer om inkluderande verksamhet
Key
 • Målsättningen uppnådd

  This is the number of targets we have achieved

 • Enligt plan

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Ej enligt plan

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  av målsättningen har uppnåtts

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

*Våra miljömässiga mål uttrycks på en ”per konsumentförbrukning”. Det innebär en enda användning, portion eller tjänst av en produkt.

+ I sju länder med vattenbrist som representerar ca hälften av världen befolkning. †Oberoende garanterat av PwC

Oberoende garanterat av PwC

Se några av framstegen vi gjort

1,24 miljarder

Vi har hjälpt mer än 1,24 miljoner människor att förbättra sin hälsa och hygien.

Över hälften

Över hälften av våra jordbruksråvaror- och material som palmolja, papper och te, tillverkas nu på ett hållbart sätt.

Bättre uppehälle

Vi förbättrar uppehället för miljontals människor, genom riktade program för småskaliga lantbrukare och detaljhandleln.

Vi har länge vetat att tillväxt och hållbarhet är förenliga. Varje år övertygas vi av fördelarna som vår hållbarhetsplan ger vår verksamhet, samhället och miljön.

Ökad tillväxt

Shopping trolly
26

Varumärken med hållbarhetsprofil

Vår egen forskning visar att över hälften av alla konsumenter redan handlar eller vill handla hållbart. Av den anledningen har vi utvecklat våra varumärken för ’hållbar livsstil’ med ett tydligt syfte som fokuserar på miljö- eller sociala frågor och som bidrar till USLP.

Vi har nu 26 varumärken som skapar en hållbar livsstil – exempel Dove, Lipton, Hellman’s och Seventh Generation. De har över tid överträffat den genomsnittliga tillväxttakten hos Unilever.

Lägre kostnader

diffrent currency
600 miljoner euro

i lägre energikostnader tack vare eko-effektivitet sedan 2018

Genom att skära ned på spill och minska energiförbrukning, råmaterial och naturresurser skapar vi effektivitet och lägre kostnader, samtidigt som vi blir mindre priskänsliga.

Förbättringar inom miljövänliga alternativ har bidragit till att undvika en ackumulerande energikostnader på mer än 600 miljoner euro sedan 2008.

Mindre risk

Farmer with spade
56 %

av jordbruksråvaror och material har upphandlats på ett hållbart sätt

Att driva verksamheten på ett hållbart sätt hjälper oss att säkerställa vår leveranskedja för framtiden i förhållande till de risker som finns i samband med klimatförändringar och materialanskaffning.

I slutet av 2018 upphandlades 56 % av våra jordbruksråvaror och material på ett hållbart sätt

Ökad tillförlitlighet

Shaking hands
50

Den mest önskade arbetsgivaren i ca 50 länder

Hållbarheten i kärnan av vår affärsmodell hjälper oss att vara relevanta för kunder och stärka våra relationer med andra intressenter.

Vi är den arbetsgivare som flest personer allra helst väljer i vår bransch i ca 50 länder.


Vi skapar resultat – och lär oss under tiden

Free to be myself

Vi har lyckats nå bra resultat genom vår hållbarhetsplan. Vi vet att den bidrar till verksamhetens tillväxt då vi ser att konsumenter väljer varumärken med tydliga syften – som Dove, Hellman’s, Ben % Jerrys och via.

Vi har lärt oss mycket om vad som fungerar och vad som inte fungerar och vi kommer fortsätta att förändra vårt arbete till allt blir rätt. En av våra största utmaningar möjligheten att påverka till förändring utanför vår verksamhet, där vi inte har någon direkt kontroll.

Vi letar ständigt efter nya idéer och sätt att påverka vår utvidgade värdekedja. Vi vet att samarbetet tillsammans med andra är nyckeln till att möta många hållbarhetsutmaningar och vi kommer fokusera ännu mer på detta de kommande åren.

Som företag bevakar vi framtiden, anpassar oss och utvecklar oss för att ligga steget före.

Vi betraktar det vi lär oss om den förändring vi vill se

Tillsammans ska vi uppfinna helt nya sätt att göra affärer.

Är du med oss?

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss