1. Hem
  2. Hållbarhet

Tillsammans kan vi förändra hur världen gör ansvarsfulla affärer

I över 120 år har vi varit pionjärer, innovatörer och förändrare. Från en livräddande tvål som Lifebuoy till många världsomvälvande varumärken. Men det är mycket som händer i världen, och varje dag märker vi hur mycket mer vi kan – och måste – göra.

För åtta år sedan skapade vi Unilever Sustainable Living Plan (USLP) för att bygga upp en affärsverksamhet som både världen och vi kan vara stolta över.

Vi har mycket att fira.

Se några av de framsteg vi gjort

  • Vi har hjälpt mer än 600 miljoner människor att förbättra sin hälsa och hygien.
  • Vi har avsevärt minskat mängden växthusgaser, vatten och avfall i samband med framställningen av våra produkter.
  • Över hälften av våra agrikulturella råmaterial, som palmolja, papper och te, anskaffas nu på ett hållbart sätt.
  • Och vi har förbättrat livsuppehället för miljontals människor, genom initiativ som våra program för småskaliga lantbrukare och detaljhandlare.

Utöver målen har vårt syfte att göra hållbar livshållning till en del av vardagen inspirerat till innovation, nya sätt att göra affärer och målmedvetna varumärken. Några av våra senaste höjdpunkter är:

Vi bevisar att ansvarsfulla affärer är bra affärer.

Större tillväxt

Woman in the forest

Vår egen forskning visar att över hälften av alla konsumenter redan handlar eller vill handla hållbart. Av den anledningen har vi utvecklat våra märken för, som vi kallar det ett ’hållbart levnadssätt’ med ett tydligt syfte som rör miljö- eller sociala angelägenheter och bidrar till USLP.

Vi har nu 26 märken för hållbart levnadssätt – inklusive Dove, Lipton, Hellmann’s och Seventh Generation – av vilka 22 är bland våra 40 främsta märken. De har konsekvent överskridit Unilevers genomsnittliga tillväxttakt under de senaste fyra åren och 2017 svarade de för 70% av Unilevers globala försäljning.

Lägre kostnader

Man and waste recycling

Genom att skära ned på spill och minska energiförbrukning, råmaterial och naturresurser skapar vi effektivitet och skär ner på kostnader, samtidigt som vi är mindre utsatta för prisrörlighet.

Vi har uppnått en ackumulerad kostnadsminskning på över 830 miljoner euro tack vare ekoeffektiva åtgärder i våra fabriker sedan 2008.

Mindre risk

Woman cultivating chilli peppers

Att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt hjälper oss att säkra vår leveranskedja för framtiden mot de risker som finns i samband med klimatförändring och anskaffning av material.

I slutet av 2017 anskaffades 56 % av vårt agrikulturella råmaterial på ett hållbart sätt.

Större tillförlitlighet

Marathon initiative

Hållbarhet är hjärtat av vår affärsmodell, som hjälper oss att förbli relevanta gentemot kunder och stärka våra relationer med intressenter.

90 % av våra anställda säger att de är stolta över att arbeta för Unilever och förra året utsågs vi till ’den mest eftertraktade arbetsgivaren’ i 44 av de 52 marknader som vi rekryterade på – en höjning på 25 % mot föregående år.

Som företag håller vi ett öga på framtiden och anpassar oss och utvecklas för att ligga steget före.

Vi betraktar det vi lär oss som den förändring vi vill se.

Men vi vet att det är dags för oss att höja ambitionen igen. Att se förbi 2020 mot framtidens Unilever.

Vi har inte alla svar. Och vi vet att vi bara kan nå våra ambitiösa mål genom tillit och samarbete.

Så vi har bett vår omgivning hjälpa oss att utforma nästa steg på resan.

Över 40 000 personer i och utanför företaget.

Investerare och glassprovsmakare, teknikledare och te-servitörer, kreatörer, akademiker, tvåltillverkare och strateger.

Alla har fått säga sitt.

Vi använder de rikliga insikterna och idéerna för att forma och utveckla framtiden för vår affärsverksamhet.

Vi anstränger oss för att göra mer gott och skapa mer positiv inverkan. Vi arbetar för att hjälpa samhällena att frodas och världen att blomstra.

Tillsammans ska vi uppfinna helt nya sätt att göra affärer.

Vill du vara med?

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss