Vattenförbrukning

Vi har nära halverat vattenförbrukningen i våra tillverkningsenheter sedan 2010.

Men 99 % av vårt vattenavtryck kommer från konsumenter när de använder våra produkter – och vi har ännu inte kunna minska den mängden.

Vi arbetar med det. Vi utvecklar produkter som använder mindre mängs vatten för att hjälpa konsumenten spara en värdefull resurs.

Möjligheter för kvinnor

Vi har uppnått balans mellan kvinnor och män i ledningen globalt, varav 51 % kvinnor i ledande roller, vilket är en ökning från 38 % 2010.

Vi har skapat förutsättningar för 2,34 miljoner kvinnliga entreprenörer, genom program för kompetensutveckling och därmed utöka deras möjligheter.

Och vi har förbättrat säkerheten för kvinnor på teplantager

Utsläpp av växthusgaser

Vi driver nu vår verksamhet med 100 % förnybar elektricitet i våra fabriker världen över.

Vi har uppnått en minskning på 65 % i CO2-utsläpp från energi i våra fabriker sedan 2008. Men ca två tredjedelar av våra utsläpp kommer från elektricitet konsumenterna använder i sina hem.

Vi underskattade hur utmanande det är att förändra konsumenternas vanor, men genom produkter och partnerskap arbetar vi intensivt med det.

Rättvisa på arbetsplatsen

Vi göra stora framsteg för att främja de mänskliga rättigheterna i vår verksamhet och i vår leveranskedja.

Vi betalar redan våra anställda rättvis ersättning på majoriteten av arbetsplatserna via vårt ramverk för rättvisa löner.

Inkluderande verksamhet

Vi har hjälpt 1,8 miljoner lokala återförsäljare runt om i värden att få tillgång till program för förbättrade inkomster sedan 2010.

Nu utökar vi arbetet för att hjälpa till att bygga upp deras uthållighet och förbereda dem för en digital värld genom partnerskap som ger tillgång till kredit och försäkring.

Avfall och förpackning

Vårt avfall per förbrukningstillfälle har minskat med ca 32 % sedan 2010. Vi har uppnått goda resultat inom områden vi kan kontrollera och har lyckats nå en nollvision för avfall som hamnar i deponi från våra operativa verksamheter samt en minskning på 96 % av avfall för bortskaffande per ton produktion.

Vi gör stora framsteg i målsättningen att samtliga våra plastförpackningar är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara år 2025, samt att använda minst 25 % återvunnen plast i våra förpackningar.

År 2019 lovade vi att minska vår användning av ny plast och samla in mer plast än vi producerar.

Hållbar råvaruproduktion

Sedan 2010 har vi ökat mängden jordbruksråvaror material som är framtagna hållbart från 14 % till 62 % samt att 88 % av våra 12 viktigaste grödor är hållbart odlade.

Vi har gjort stora framsteg men det återstår fortfarande mycket arbete.

Hälsa och hygien

Vi har hjälpt mer än 1,3 miljarder människor att förbättra sin hälsa och hygien sedan 2010. Det är långt fler än vårt ursprungliga mål på 1 miljard. Men vi slutar inte där.

Vi kommer att fortsätta att arbeta för en förbättrad livssituation för många mång människor.

Näringsintag

För tio år sedan beslutade vi om att hälften av de livsmedel vi har i vår portfölj uppfyller kraven för de högsta näringsrekommendationerna till 60 %. År 2019 hade vi nått 56 % och vi är på god väg att nå vårt mål i slutet av 2020.

Mindre socker, salt, mättat fett och kalorier – men fortfarande goda livsmedel.