Hoppa till innehåll

Juridiska Villkor

Läs detta noggrant innan du går in på hemsidan. Här finns regler för hur du får använda hemsidan och all dess information (uppdaterad senast den 2015-12-30).

Allmänt

Denna hemsida är avsedd endast för personer i Sverige och all information om produkter, tjänster och kampanjer gäller endast detta land. Hemsidan riktar sig inte till konsumenter i andra länder.

Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren som anges här och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker sidan. Om det finns villkor som du inte accepterar ombeds du att inte använda hemsidan. Andra hemsidor för företag i Unilever-koncernen kan innehålla andra villkor och du bör läsa dem separat.

Denna hemsida (gäller ej länkade sajter) ägs av Unilever Sverige AB, ett företag registrerat i Sverige. När du går in på hemsidan samtycker du till att svensk lag skall gälla för alla eventuella frågor avseende innehåll eller användning av denna hemsida.

Vi garanterar ej att den information som finns på hemsidan är relevant för eller gäller andra platser.

Varumärken och copyright

Copyright © Unilever Sverige AB. Med ensamrätt. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Unilever Sverige AB eller något närstående bolag eller har lagts ut med den rättmätige ägarens tillstånd. Med "närstående bolag" avses alla bolag i Unilever-koncernen.

Det är tillåtet att surfa på hemsidan och kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk eller sända till andra, men enbart i informationssyfte och under förutsättning att copyright-meddelandet enligt ovan anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i näringsverksamhet, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia, eller läggas in på annan hemsida eller genom länk till vår sajt utan att skriftligt godkännande har erhållits från Unilever Sverige AB. Ingen annan rättighet beviljas.

Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av eller är licensierade av Unilever Sverige AB eller närstående bolag. Det är förbjudet att använda något av varumärkena från hemsidan i näringsverksamhet utan särskilt tillstånd.

Produkternas tillgänglighet

Hänvisning till produkt eller service på hemsidan utgör inte ett erbjudande att leverera denna produkt eller tjänst. Information angående tillgänglighet och lämplighet avseende speciella produkter eller tjänster bör införskaffas före köp.

Innehåll

Uppgifterna på denna hemsida har lagts in i god tro och med största noggrannhet men bör endast användas som allmän information. De är inte pålitliga nog att användas för något speciellt syfte och ingen garanti avseende noggrannhet eller fullständighet lämnas.

Ingen information på hemsidan får ses som rådgivning, varken med avseende på medicinska eller juridiska frågeställningar eller investeringsbeslut. Varken Unilever Sverige AB, annat närstående bolag, dess anställda eller annan representant för Unilever Sverige AB kan hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstått i samband med användning av denna hemsida eller länkade sajter, inkluderande - utan begränsning - inkomstförlust och indirekta skador.

Ändringar i villkor och hemsida

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar på denna hemsida och att avbryta eller avsluta åtkomst till sajten när vi bedömer det lämpligt eller nödvändigt.

Länkade sajter

Vid olika tillfällen genom hela hemsidan kommer du till automatiska länkar till andra hemsidor på nätet som är relevanta för någon speciell punkt i vår hemsida. Detta innebär inte att Unilever Sverige AB eller någon av de närstående bolagen är associerat med någon av dessa hemsidor eller deras innehavare. Det är företagets förhoppning att du skall finna dessa hemsidor intressanta, men varken företaget, närstående bolag, dess ledningsgrupp eller anställda påtar sig något ansvar eller förpliktelser för utformning eller informationsutbud på dessa hemsidor. Ingen av de länkade sidorna har granskats eller godkänts av Unilever Sverige AB eller annat närstående bolag.

När du upptäcker att du har kommit till en annan hemsida kan du återvända till den här hemsidan genom att klicka på "tillbaka" pilen eller genom hemsidans adress www.unilever.se.

Lämnad information

Genom att lämna information eller uppgifter till oss samtycker du till att vi utan ersättning använder informationen och uppgifterna och att vi därmed inte kränker någons rättigheter.

I de delar av hemsidan som innehåller information som lagts in av andra användare har vi inte kontroll över den information som läggs in, och har ingen skyldighet att övervaka sådan information och påtar oss inte något ansvar eller förpliktelser för sådan information. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller avlägsna all sådan information från hemsidan utan förvarning och när som helst enligt vårt gottfinnande.

Skydd av data

Personuppgifter som lämnas till oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Läs noga igenom den innan du lämnar uppgifter till oss.

Kontakta oss

Vårt kontaktformulär via: https://www.unilever.se/contact/
Eller ring +46 (0)8 619 95 00.

Tillbaka till sidans topp